opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
Projekt
Pliki do pobrania
"Bogu – co boskie, cesarzowi – co cesarskie. "


Projekt

12.08.2013

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

na seminarium podsumowujące projekt LdV "Dobre przygotowanie praktyczne - przepustką do rynku pracy", które odbędzie się dnia 28.08.2013 o godz. 13:00 w Zespole Szkół Budowlanych I Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

Program seminarium.


31.05.2013


O projekcie w mediach:

http://www.naszraciborz.pl/site/art/3-kultura-i-edukacja/0-/28995-raciborzanie-przyjrzeli-sie-ksztalceniu-w-portugalii.html20.05.2013

W dniach od 12 do 18 maja 2013 r. odbył się wyjazd w ramach projektu Leonardo da Vinci „Dobre przygotowanie praktyczne – przepustką do rynku pracy”.

Celem była wymiana doświadczeń na temat kształcenia zawodowego, organizacji i prowadzenia praktyk i staży zawodowych, sytuacji i monitorowania rynku pracy z partnerem portugalskim.

Grupa 20 osób przebywała w Portugalii na zaproszenie Intercultural Mobility Friends z Bragi. Podczas wizyt roboczych poznano funkcjonowanie wielu instytucji związanych z edukacją, kształceniem zawodowym, prowadzeniem i wspieraniem działalności gospodarczej oraz instytucjami rynku pracy, między innymi:

  - Zawodowa Szkoła Rolnicza w Ponte de Lima,

  - Szkoła Zawodowa Profitecla w Barcelos,

  - Uniwersytet IPCA w Barcelos,

  - Szkoła Średnia w Barcelos,

  - Ideia Atlantic Inkubator Przedsiębiorczości w Bradze,

  - Izba Przemysłowo-Handlowa w Porto,

  - zakład stolarski w Barcelos,

  - Zakład Produkcji ceramiki TULIPA w Barcelos,

  - CICCOPN Centrum Szkolenia Zawodowego dla branży budowlanej w Porto,

  - Urząd Pracy w Barcelos.

 

W ramach przygotowania kulturowego uczestnicy odwiedzili Porto (m.in. zwiedzanie piwnic - winiarni OFFLEY), Ponte de Lima, Sanktuaria: Bom Jesus i Sameiro, Viana de Castello. Organizacja przyjmująca zorganizowała wieczór z portugalską muzyką Fado.
11.10.2012

Informujemy, że 11 października 2012r. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu mobilności „Dobre przygotowanie praktyczne – przepustką do rynku pracy” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. Ostateczny termin składania dokumentacji rekrutacyjnej upływa 31.10.2012r.

 

Wymiana doświadczeń będzie miała miejsce w dniach 12-18  maja 2013r. W wymianie będzie uczestniczyło 20 osób

Miejsce wyjazdu: Braga, Portugalia

Celem jest wymiana doświadczeń na temat kształcenia zawodowego, organizacji i prowadzenia praktyk i staży zawodowych, sytuacji i monitorowania rynku pracy z partnerem portugalskim.

Partnerem przyjmującym będzie:

Braga Leonardo da Vinci w Bradze, która w głównej mierze zajmuje się działalnością szkoleniową, wsparciem organizacji szkoleń i kursów. Ze względu na prowadzona działalność szkoleniową instytucja ta jest bardzo dobrym partnerem przy  realizacji niniejszego projektu. Braga Leonardo da Vinci współpracuje przy Projektach Mobilności ( Projekty Mobilności Leonardo da Vinci; IVT, PLM, VETPRO). Jest to organizacja będąca w stanie zapewnić tj. zorganizować i zabezpieczyć pobyt w Bradze i Barcelos w Portugalii staże zawodowe, wizyty studyjne, wizyty przygotowawcze czy kursy językowe. Bardzo istotny jest również fakt, że Braga Leonardo da Vinci posiada liczne kontakty z większością instytucji szkoleniowych w regionie, ze szkołami, zakładami pracy, ośrodkami dokształcania zawodowego dorosłych pracujących i bezrobotnych. Ma bardzo duże doświadczenie w organizowaniu zakwaterowania, zapewnienia wyżywienia, transferu i transportu grup obcokrajowców, organizacji programów socjalnych i kulturowych. Zatrudnieni w tej instytucji to doświadczeni pracownicy.

Kryteria wyboru uczestników projektu:

 1. Status właściciela zakładu rzemieślniczego lub pracownika Cechu w Raciborzu lub Cechu w Tarnowskich Górach lub Izby Rzemieślniczej w Katowicach lub PUP w Raciborzu lub PUP w Tarnowskich Górach
 2. Zatrudnienie na stanowisku bezpośrednio związanym z kształceniem zawodowym, organizacją i  prowadzeniem staży zawodowych w zawodach   rzemieślniczych,
 3. Przynajmniej podstawowa znajomość języka angielskiego,
 4. Motywacja do udziału w wymianie doświadczeń.


Informujemy również, że w projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które w okresie ostatnich trzech lat brały udział w projekcie mobilności VETPRO !!!

Przygotowanie uczestników przed wyjazdem:
w ramach przygotowania językowego przed wyjazdem zorganizowany zostanie kurs języka angielskiego (40 godz) na dwóch poziomach  zaawansowania,
w ramach pierwszej części spotkania kulturowego odbędzie się spotkanie informacyjne o regionie gdzie odbędzie się wymiana i o kraju partnera. Druga część przygotowania kulturowego będzie miała miejsce w Portugalii.Uczestnicy projektu będą zobowiązani do:

 1. uczestnictwa w przygotowaniu językowym i kulturowym
 2. aktywnym uczestniczeniu w spotkaniach z partnerami portugalskimi zgodnie z harmonogramem wizyty: 5 dni / 6 godzin dziennie
 3. przygotowaniu materiałów ze spotkań i dyskusji podczas wizyty; podsumowanie każdego dnia wymiany krótką ankietą
 4. przygotowaniu prezentacji na zadany temat po powrocie z wymiany doświadczeń – do 1 miesiąca po powrocie z wymiany
 5. wypełnieniu elektronicznego raportu uczestnika w systemie Mobility Tool ( program stworzony przez Komisję Europejską, instrukcja wypełniania zostanie udostępniona przez organizatora wymiany)


Koszty wyjazdu są całkowicie dofinansowane przez Komisję Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Komplet dokumentacji rekrutacyjnej to:

 1. Wypełniony elektronicznie i podpisany formularz rekrutacyjny
 2. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Ankieta badająca oczekiwania kandydata przed wymianą
 4. Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub listownie.

 

Adres do składania dokumentów:

Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu
ul.Kilińskiego2
47- 400 Racibórz
w biurze sekretariatu Cechu RR w Raciborzu

Osoba do kontaktu:

Maria Smyczek - Dyrektor Biura
Iwona Marek – Członek Zespołu Roboczego ds. realizacji projektu

Pliki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny
Wstępna ankieta ewaluacyjna
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

10.08.2012

O projekcie w mediach:

http://www.tv.naszraciborz.pl/site/movie/3783.html

 

01.08.2012

1 sierpnia 2012r Cech RR w Raciborzu rozpoczął realizacje projektu:

„Dobre przygotowanie praktyczne przepustka do rynku pracy”


Projekt polega na wyjezdzie 20 osob do Portugalii, do Braga Leonardo da Vinci w Bradze.Grupą 20 uczestników projektu będą rzemieślnicy prowadzący staże zawodowe w różnych branżach oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad praktykami i stażami zawodowymi będące  pracownikami Cechu w Raciborzu, Tarnowskich Górach i Izbie Rzemieślniczej w Katowicach, pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy odpowiedzialne za organizowanie staży i monitorowanie lokalnych rynków pracy. 

Zakładane cele wyjazdu:

1. poznanie nowych metod opracowywania programów staży zawodowych,
2. zapoznanie się ze sposobami zwiększania efektywności wykorzystania przekazywanej wiedzy,
3. podniesienie umiejętności szkoleniowych uczestników wymiany,
4. wymiana doświadczeń z partnerami portugalskimi w zakresie szkolenia zawodowego,
5. poznanie „dobrych praktyk” stosowanych w kształceniu zawodowym w Portugalii,
6. poznanie sposobów monitorowania rynku pracy pod kątem kształcenia zawodowego,
7. możliwość porównania sposobu i technik pracy uczestników oraz partnerów zagranicznych,
8. rozwój zawodowy oraz osobisty uczestników,
9. nawiązanie współpracy międzynarodowej – kontakty ze szkoleniowcami z innego kraju.

Tygodniowy czas trwania pobytu uczestników za granicą odpowiada w pełni zakładanym celom projektu oraz został dostosowany do potrzeb i możliwości osób wyjeżdżających. Podczas wyjazdu partnerzy będą prezentować sposoby prowadzenia praktycznej nauki zawodu, wizyta nie przewiduje zajęć warsztatowych. Chodzi jedynie o to, aby zapoznać się ze stosowanymi w Portugalii metodami, natomiast ewentualną próbę ich wdrożenia uczestnicy podejmą już po powrocie z wizyty.  W czasie trwania wymiany uczestnicy będą mieli możliwość poznania odmiennego systemu kształcenia zawodowego, a także będą mogli nauczyć się nowych metod tworzenia programów staży, sposobów monitorowania rynku pracy.

Kryteria wyboru uczestników :

1. status właściciela zakładu rzemieślniczego lub pracownika Cechu w Raciborzu lub Cechu w Tarnowskich Górach lub Izby Rzemieślniczej w K-cach lub PUP w Raciborzu lub PUP w Tarnowskich Górach
2. zatrudnienie na stanowisku bezpośrednio związanym z organizacją i  prowadzeniem staży zawodowych w zawodach   rzemieślniczych,
3. przynajmniej podstawowa znajomość języka angielskiego,
4. motywacja do udziału w wymianie doświadczeń.
 
Wizyta zaplanowana została na maj 2013r.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Przydatne linki
© 2024 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij