opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
Projekt
Pliki do pobrania
"Celem kształcenia jest przygotowanie młodych by uczyli się sami przez całe życie"
Robert Maynard Hutchins


Projekt

12.08.2013

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

na seminarium podsumowujące projekt LdV "Dobre przygotowanie praktyczne - przepustką do rynku pracy", które odbędzie się dnia 28.08.2013 o godz. 13:00 w Zespole Szkół Budowlanych I Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

Program seminarium.


31.05.2013


O projekcie w mediach:

http://www.naszraciborz.pl/site/art/3-kultura-i-edukacja/0-/28995-raciborzanie-przyjrzeli-sie-ksztalceniu-w-portugalii.html20.05.2013

W dniach od 12 do 18 maja 2013 r. odbył się wyjazd w ramach projektu Leonardo da Vinci „Dobre przygotowanie praktyczne – przepustką do rynku pracy”.

Celem była wymiana doświadczeń na temat kształcenia zawodowego, organizacji i prowadzenia praktyk i staży zawodowych, sytuacji i monitorowania rynku pracy z partnerem portugalskim.

Grupa 20 osób przebywała w Portugalii na zaproszenie Intercultural Mobility Friends z Bragi. Podczas wizyt roboczych poznano funkcjonowanie wielu instytucji związanych z edukacją, kształceniem zawodowym, prowadzeniem i wspieraniem działalności gospodarczej oraz instytucjami rynku pracy, między innymi:

  - Zawodowa Szkoła Rolnicza w Ponte de Lima,

  - Szkoła Zawodowa Profitecla w Barcelos,

  - Uniwersytet IPCA w Barcelos,

  - Szkoła Średnia w Barcelos,

  - Ideia Atlantic Inkubator Przedsiębiorczości w Bradze,

  - Izba Przemysłowo-Handlowa w Porto,

  - zakład stolarski w Barcelos,

  - Zakład Produkcji ceramiki TULIPA w Barcelos,

  - CICCOPN Centrum Szkolenia Zawodowego dla branży budowlanej w Porto,

  - Urząd Pracy w Barcelos.

 

W ramach przygotowania kulturowego uczestnicy odwiedzili Porto (m.in. zwiedzanie piwnic - winiarni OFFLEY), Ponte de Lima, Sanktuaria: Bom Jesus i Sameiro, Viana de Castello. Organizacja przyjmująca zorganizowała wieczór z portugalską muzyką Fado.
11.10.2012

Informujemy, że 11 października 2012r. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu mobilności „Dobre przygotowanie praktyczne – przepustką do rynku pracy” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. Ostateczny termin składania dokumentacji rekrutacyjnej upływa 31.10.2012r.

 

Wymiana doświadczeń będzie miała miejsce w dniach 12-18  maja 2013r. W wymianie będzie uczestniczyło 20 osób

Miejsce wyjazdu: Braga, Portugalia

Celem jest wymiana doświadczeń na temat kształcenia zawodowego, organizacji i prowadzenia praktyk i staży zawodowych, sytuacji i monitorowania rynku pracy z partnerem portugalskim.

Partnerem przyjmującym będzie:

Braga Leonardo da Vinci w Bradze, która w głównej mierze zajmuje się działalnością szkoleniową, wsparciem organizacji szkoleń i kursów. Ze względu na prowadzona działalność szkoleniową instytucja ta jest bardzo dobrym partnerem przy  realizacji niniejszego projektu. Braga Leonardo da Vinci współpracuje przy Projektach Mobilności ( Projekty Mobilności Leonardo da Vinci; IVT, PLM, VETPRO). Jest to organizacja będąca w stanie zapewnić tj. zorganizować i zabezpieczyć pobyt w Bradze i Barcelos w Portugalii staże zawodowe, wizyty studyjne, wizyty przygotowawcze czy kursy językowe. Bardzo istotny jest również fakt, że Braga Leonardo da Vinci posiada liczne kontakty z większością instytucji szkoleniowych w regionie, ze szkołami, zakładami pracy, ośrodkami dokształcania zawodowego dorosłych pracujących i bezrobotnych. Ma bardzo duże doświadczenie w organizowaniu zakwaterowania, zapewnienia wyżywienia, transferu i transportu grup obcokrajowców, organizacji programów socjalnych i kulturowych. Zatrudnieni w tej instytucji to doświadczeni pracownicy.

Kryteria wyboru uczestników projektu:

 1. Status właściciela zakładu rzemieślniczego lub pracownika Cechu w Raciborzu lub Cechu w Tarnowskich Górach lub Izby Rzemieślniczej w Katowicach lub PUP w Raciborzu lub PUP w Tarnowskich Górach
 2. Zatrudnienie na stanowisku bezpośrednio związanym z kształceniem zawodowym, organizacją i  prowadzeniem staży zawodowych w zawodach   rzemieślniczych,
 3. Przynajmniej podstawowa znajomość języka angielskiego,
 4. Motywacja do udziału w wymianie doświadczeń.


Informujemy również, że w projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które w okresie ostatnich trzech lat brały udział w projekcie mobilności VETPRO !!!

Przygotowanie uczestników przed wyjazdem:
w ramach przygotowania językowego przed wyjazdem zorganizowany zostanie kurs języka angielskiego (40 godz) na dwóch poziomach  zaawansowania,
w ramach pierwszej części spotkania kulturowego odbędzie się spotkanie informacyjne o regionie gdzie odbędzie się wymiana i o kraju partnera. Druga część przygotowania kulturowego będzie miała miejsce w Portugalii.Uczestnicy projektu będą zobowiązani do:

 1. uczestnictwa w przygotowaniu językowym i kulturowym
 2. aktywnym uczestniczeniu w spotkaniach z partnerami portugalskimi zgodnie z harmonogramem wizyty: 5 dni / 6 godzin dziennie
 3. przygotowaniu materiałów ze spotkań i dyskusji podczas wizyty; podsumowanie każdego dnia wymiany krótką ankietą
 4. przygotowaniu prezentacji na zadany temat po powrocie z wymiany doświadczeń – do 1 miesiąca po powrocie z wymiany
 5. wypełnieniu elektronicznego raportu uczestnika w systemie Mobility Tool ( program stworzony przez Komisję Europejską, instrukcja wypełniania zostanie udostępniona przez organizatora wymiany)


Koszty wyjazdu są całkowicie dofinansowane przez Komisję Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Komplet dokumentacji rekrutacyjnej to:

 1. Wypełniony elektronicznie i podpisany formularz rekrutacyjny
 2. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Ankieta badająca oczekiwania kandydata przed wymianą
 4. Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście lub listownie.

 

Adres do składania dokumentów:

Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu
ul.Kilińskiego2
47- 400 Racibórz
w biurze sekretariatu Cechu RR w Raciborzu

Osoba do kontaktu:

Maria Smyczek - Dyrektor Biura
Iwona Marek – Członek Zespołu Roboczego ds. realizacji projektu

Pliki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny
Wstępna ankieta ewaluacyjna
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

10.08.2012

O projekcie w mediach:

http://www.tv.naszraciborz.pl/site/movie/3783.html

 

01.08.2012

1 sierpnia 2012r Cech RR w Raciborzu rozpoczął realizacje projektu:

„Dobre przygotowanie praktyczne przepustka do rynku pracy”


Projekt polega na wyjezdzie 20 osob do Portugalii, do Braga Leonardo da Vinci w Bradze.Grupą 20 uczestników projektu będą rzemieślnicy prowadzący staże zawodowe w różnych branżach oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad praktykami i stażami zawodowymi będące  pracownikami Cechu w Raciborzu, Tarnowskich Górach i Izbie Rzemieślniczej w Katowicach, pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy odpowiedzialne za organizowanie staży i monitorowanie lokalnych rynków pracy. 

Zakładane cele wyjazdu:

1. poznanie nowych metod opracowywania programów staży zawodowych,
2. zapoznanie się ze sposobami zwiększania efektywności wykorzystania przekazywanej wiedzy,
3. podniesienie umiejętności szkoleniowych uczestników wymiany,
4. wymiana doświadczeń z partnerami portugalskimi w zakresie szkolenia zawodowego,
5. poznanie „dobrych praktyk” stosowanych w kształceniu zawodowym w Portugalii,
6. poznanie sposobów monitorowania rynku pracy pod kątem kształcenia zawodowego,
7. możliwość porównania sposobu i technik pracy uczestników oraz partnerów zagranicznych,
8. rozwój zawodowy oraz osobisty uczestników,
9. nawiązanie współpracy międzynarodowej – kontakty ze szkoleniowcami z innego kraju.

Tygodniowy czas trwania pobytu uczestników za granicą odpowiada w pełni zakładanym celom projektu oraz został dostosowany do potrzeb i możliwości osób wyjeżdżających. Podczas wyjazdu partnerzy będą prezentować sposoby prowadzenia praktycznej nauki zawodu, wizyta nie przewiduje zajęć warsztatowych. Chodzi jedynie o to, aby zapoznać się ze stosowanymi w Portugalii metodami, natomiast ewentualną próbę ich wdrożenia uczestnicy podejmą już po powrocie z wizyty.  W czasie trwania wymiany uczestnicy będą mieli możliwość poznania odmiennego systemu kształcenia zawodowego, a także będą mogli nauczyć się nowych metod tworzenia programów staży, sposobów monitorowania rynku pracy.

Kryteria wyboru uczestników :

1. status właściciela zakładu rzemieślniczego lub pracownika Cechu w Raciborzu lub Cechu w Tarnowskich Górach lub Izby Rzemieślniczej w K-cach lub PUP w Raciborzu lub PUP w Tarnowskich Górach
2. zatrudnienie na stanowisku bezpośrednio związanym z organizacją i  prowadzeniem staży zawodowych w zawodach   rzemieślniczych,
3. przynajmniej podstawowa znajomość języka angielskiego,
4. motywacja do udziału w wymianie doświadczeń.
 
Wizyta zaplanowana została na maj 2013r.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij