opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
Oświata Zawodowa
Pliki do pobrania
"Kto patrzy tylko na zewnątrz, śni, Kto zwraca się ku swojemu wnętrzu, budzi się."
Carl Gustav Jung


Podstawy prawne
miniaturka

Zatrudnienie młodocianego pracownika

 • Ustawa Kodeks Pracy

Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego

 • Ustawa o rzemiośle

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego

 • Uchwała Nr 16 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 23 listopada 2006 r.

Uprawnienia do szkolenia

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Wyjątkowo dopuszczalne zatrudnianie młodocianych

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r.

Prace wzbronione młodocianym

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle

 1. Zawody szkolne i okres nauki w tych zawodach
 2. Zawody pozaszkolne
 3. Standardy wymagań dla egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła
 4. Okres nauki w zawodach pozaszkolnych

Ramowe plany nauczania

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Podwójny status prawny młodocianego pracownika

Programy nauczania i podręczniki

Ocena zajęć praktycznych

 • Ocenianie i klasyfikowanie uczniów - młodocianych pracowników dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Organizacja roku szkolnego

 • Młodociani dokształcający się w zasadniczych szkołach zawodowych 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Egzamin czeladniczy kończący naukę zawodu

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Egzamin sprawdzający kończący przyuczenie do wykonywania określonej pracy

 • Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak: NO – I-130/ES/03 – w sprawie : egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy
Przydatne linki
© 2019 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij