opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Wszystko wydaje się niemożliwe tym, którzy niczego nie próbują. "


1967

Rok 1967 cechuje dalszy rozwój rzemiosła indywidualnego, a to przede wszystkim dzięki legalizacji rzemiosła budowlanego wiejskiego. Wspólnie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego zorganizowano 1 kurs dla mistrzów budowlanych, który ukończyło 22 osoby, 1 kurs dla czeladników  z grupy rzem. budowlanych, który ukończyło 38 osób, oraz 1 kurs czeladniczy wielozawodowy, który ukończyło 41 osób. Ponadto przeprowadzono werbunek wśród mistrzów budowlanych na kurs na tak zwane “uprawnienia budowlane”. Kurs ten, na który zapisało się 61 kandydatów rozpocznie się 12 grudnia 97 a zakończy się 12 marca 1968.

W dniu 22.11.1967 r. przeprowadzono dla blisko 50 mistrzów jednodniowe szkolenie z zakresu zagadnień pedagogicznych. Wykładowcą był Dr Franciszek Czech prof. ze Studium Nauczycielskiego w Raciborzu.

Na Zebraniu Zarządu w dniu 28.II.1967 r. Zarząd Cechu przeprowadził szczegółową analizę szkolenia uczni rzemieślniczych. Stwierdzono, że na blisko 560 rzemieślników członków Cechu, tylko 253 posiada dyplomy mistrzowskie (w tym 2 inżynierów I 2 techników), a tylko 96 mistrzów szkoli blisko 200 uczni. Wśród szkolnych uczni – 85 uczni jest pełnoletnich, 61 uczni jest w wieku 16 – 18 lat a 46 uczni jest w wieku poniżej 16 lat. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczęszcza tylko 30 uczni zamiast 107 uczni (młodocianych).

Celem zlikwidowania tego niedostatecznego stanu rzeczy, odbyło się dnia 14 marca 1967  zebranie mistrzów szkolących uczni, na którym zobowiązano wszystkich mistrzów uczących młodocianych uczni o bezwzględnym posyłaniu ich do Szkoły Zawodowej, gdyż w przeciwnym wypadku będą stosowane sankcje karne.

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu30.03.67 r. podjęto uchwałę o przystąpieniu Cechu raciborskiego na członka Klubu Postępu Technicznego przy Izbie Rzem. w Opolu, aby w ten sposób ruszyć z miejsca sprawę wprowadzenia postępu technicznego w warsztatach rzemieślniczych, co z kolei zachęci młodzież do nauki w warsztatach rzemieślniczych.

Na Zebraniu zarządu Cechu w dniu 31 maja 1967 r. podjęto uchwałę przeprowadzenia werbunku uczni do nauki rzemiosła we wszystkich szkołach podstawowych powiatu raciborskiego  na 44 wolne miejsca u mistrzów cechowych. Na tym zebraniu opracowano również instrukcję dla mistrzów szkolących uczni o ich obowiązkach podstawowych w stosunku do szkolonych uczni (załącznik s.89). W dniu 27 kwietnia 1967 r. przypadła XX rocznica istnienia Związku Izb Rzemieślniczych w Warszawie. Z tej okazji wysłano Jubilatowi telegram gratulacyjny od Zarządu Cechu i całego rzemiosła raciborskiego.

W dniu 22 czerwca 1967 r. obchodzono uroczyści Dzień Rzemiosła, przekazując z tej okazji Zasadniczej Szkole Zawodowej w Raciborzu szkolącej młodzież rzemieślniczą jako dar rzemiosła – 1 szufkę wartości 4000 zł do pracowni fizyczno – chemicznej.

Dnia 23 lipca 1967 r. odbył się zlot działaczy polonijnych, uczestników powstań śląskich, uczestników walk partyzanckich, działaczy postępowych itp – będących rzemieślnikami. Zlot odbył się w Opolu. Z pośród rzemiosła raciborskiego wzięli udział w tym zlocie następujący kol. kol.:

 1. Czech Zacheusz - lat 85 - studniarz z Turza
 2. Gacka Ignacy - lat 81 - kowal z Markowic
 3. Grzonka Franciszek - lat 78 - stolarz z Raciborza
 4. Jasny Wiktor - lat 62 - stolarz z Raciborza
 5. Kachel Jan - lat 68    kowal z Raciborza
 6. Koza Antoni - lat 59    piekarz z Raciborza
 7. Kostka Leon - lat 64    kowal z Turza
 8. Ploch Wincenty - lat 74    ślusarz z Raciborza
 9. Potyka Bernard - lat 75    kowal z Raciborza
 10. Rymer Franciszek - lat 78    ślusarz z Krzyżanowic
 11. Wałach Julian - lat 73    kowal z Makowa
 12. Wiertelorz Józef - lat 67    fotograf z Kuźni Raciborskiej
 13. Wilmowicz Wład. - lat 84    krawiec z Raciborza
 14. Pananta Teodor - lat 64    betoniarz z Górek
 15. Gołębiowski Józef - lat 56    wulkanizator z Raciborza
 16. Dastig Jerzy - lat 59    szewc z Raciborza
 17. Kojzar Alojzy - lat 53    cukiernik z Raciborza
 18. Okręt Robert - lat 47    piekarz z Nędzy
 19. Celniak Brun. - lat 59    fryzjer z Raciborza
 20. Sternisko Robert - lat 67    instalator z Raciborza

 

Uczestników Zlotu obdarzono wiązankami kwiatów oraz wręczono im dyplomy uznania.

W dniu 3 IX 1967 r. odbyła się w Oleśnie Spartakiada Młodzieży Rzemieślniczej, w której wzięło udział 10 młodych sportowców rzemieślniczych z Raciborza.

Na Zebraniu Zarządu cechu w dniu 22.08.67 r. Zarząd Cechu ustalił listę kandydatów – rzemieślników na ławników Sądu Powiatowego w Raciborzu. Jako kandydatów na ławników zgłoszono kol kol.:

 1. Derwisz Marię – modniarkę z Raciborza
 2. Stępień Jadwigę – instalatorkę  z Raciborza
 3. Stachowiaka Zbigniewa – instalatora z Raciborza
 4. Jasnego Franciszka – fotografa z Raciborza
 5. Krauzego Franciszka - instalat. z Raciborza

 

Zgodnie z zarządzeniami P.K.C. i K.D.W. o wprowadzeniu prawa ustalania cen przez niektóre rzemiosła za usługi świadczone dla ludności Cech rozesłał do 219 rzemieślników uprawnionych do ustalania cen – specjalne wykazy usług, dla których można ustalić ceny w/g własnej kalkulacji. 186 rzemieślników opracowało takie własne cenniki a 33 rzemieślników nie wywiązało się ze swego obowiązku mimo 3 – krotnego wezwania.

W dniu 20 listopada obchodzono uroczyście “Dzień Nauczyciela”. Z tej okazji 15 mistrzom szkolących wzorowo uczni wręczono specjalne dyplomy uznania.

Pod koniec 1967 r. otrzymaliśmy z Izby Rzemieślniczej w Opolu 250 szt. “Księgi Rzemiosła Opolskiego” będących monografią rzemiosła Opolszczyzny. Monografie te zostaną rozprowadzone wśród aktywniejszych rzemieślników.

W roku 1967 przybyło dalszych nowych 44 warsztaty rzem., przeważnie z grupy rzem. budowlanych i to na wsi.

Na dzień 31 grudnia 1967 r. Cech nasz zrzeszał 602 rzem. Stan zatrudnienia wynosił 983 osoby w tym 197 uczni. Do nauki zawodu przyjęto w r 1967 – 93 uczni. W r 1967 rzemiosło raciborskie osiągnęło obrotu zł 54.414 tys. w tym obrotu za wykonane usługi dla ludności  i rolnictwa zł 31.110 tys. Z przydziału rad narodowych otrzymano 15 lokali użytkowych o pow.  551 m². Na cele inwestycyjne i remontowe zaciągnęło 62 rzem. kredytu G.K.S. w sumie zł1.339,000. Z przychodni lekarskiej przy Cechu korzystało ponad 400 rzem. Z Funduszu Kasy Pogrzebowej wypłacono 5 rzem. sumę zł 21.000. Z Funduszu Socjalnego Cechu – 20 rzem. otrzymało zł 10.150 – zapomóg losowych. Z Funduszu Socjalnego rzem. - 5 rzem. otrzymało zapomóg losowych w sumie zł 8324. W r 1967 dalszych 7 rzemieślników otrzymało renty inwalidzkie z Z.U.S. i tak na dzień 31.XII.67 r. mieliśmy już 33 rzem., którzy z tytułu rzemieślniczego ubezpieczenia otrzymali w r 1967 – 289.530 zł rent inwal. Na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów wypłaciło nasze rzemiosło zł 60.000. Czynów Społecznych wykonało rzemiosło raciborskie i jego organizacja cechowa na zł 21.578.
W r 1967 rzemiosłu raciborskiemu udzielono różnych ulg podatkowych w sumie 306.000 zł (103 rzem.) w tym:

a)za szkolenie uczni 145,5 tys. zł Zł (41 rzem.)
b)z tytułu przeprowadzonych inwestycji – 110.5 tys. zł (8 rzem.)
c)z tytułu inwalidztwa i podeszł. wieku – 50 tys. zł (54 rzem.).

 

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij