opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Wszystko wydaje się niemożliwe tym, którzy niczego nie próbują. "


1965

Na początku 1965 r Zarząd Cechu zwrócił szczególna uwagę na rzemiosło budowlane na wsi raciborskiej. Z dalszych statystycznych Cechu wynika, że na terenie wsi raciborskich działa blisko 200 nielegalnych warsztatów rzemieślniczych  z grupy rzemiosł budowlanych, nie posiadających żadnych uprawnień, a właściciele tych warsztatów nie posiadają żadnych dokumentów stwierdzających ich kalifikacje zawodowe. Dla tych rzemieślników zorganizowano 2 kursy, które ukończyło 63 rzemieślników. Z pośród kursantów  - 17 złożyło egzaminy mistrzowskie, a 43 złożyło egzaminy czeladnicze.

Rok 1965 był rokiem jubileuszowym XX lecia istnienia Cechu R.R. w Raciborzu po II wojnie światowej. Rocznica XX – lecia przypada na m – c czerwiec 1965 r. (dokładnie 22.06.65 r.). Dla lepszego i sprawniejszego zorganizowania tej uroczystości zarząd cechu powołał 5 osobowy Komitet jubileuszowy w składzie: Starszy Cechu – Antos Franciszek, członkowie zarządu Gawenda Franciszek i Grycman Alojzy oraz kier. biura Rusek Antoni i księgowy cechu – Piechula Jan.
Termin obchodu jubileuszowej uroczystości Cechu wyznaczono na dzień 27 czerwca 1965 r.

Wobec zakończenia się kadencji dotychczasowych Władz Cechu przystąpiono w marcu 1965 r do nowej akcji wyborczej Władz Cechowych.

W dniach od 15/03 – 29/03.65 przeprowadzono zgodnie z §19 statutu wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu.

Wybrano 85 delegatów (po 1 delegacie na 6 członków Cechu). I tak wybrano:
w grupie rzemiosł metalowych -     15 delegatów
w - // -      mineraln.i przemysł.        5 - // -
w - //     drzewnych -         14 - // -
w - // -    skórzanych -         5 - // -
w - // -    odzieżowych i włokien.    11 - // -
w - // -        spożywczych         7- // -
w - // -       budowlanych        24 - // -
w - // -     różnych            4 - // -

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 6 maja 1965 r. wybrano do władz Cechu następujących rzemieślników:

a)na Starszego Cechu

 • - Antosa Franciszka – mistrza piekarskiego

b) Na Członków Zarządu Cechu:

 • Czepała Józefa – mistrza stolarskiego (Podstarszy Cechu)
 • Gawenda Franciszka - mistrza kowalskiego (Czł. Zarz.)
 • Rymer Ernesta - mistrza stolarskiego (Skarbnik)
 • Łęgowskiego Józefa - mistrza szklarskiego (Sekretarz)
 • Robenek Alojzy - mistrza instal. Elektr. (opiekun młodz.)
 • Socha Alojzy - mistrza kowalski (Czł. Zarządu).

c) Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano:

 • Łopacza Franciszka –     mistrza stolarskiego (Przewodn.)
 • Dastiga Jerzego - mistrza szewskiego
 • Mrachacza Jana - mistrza mechan. Pojazdowej

d) Na członków Sądu Cechowego wybrano:

 • Sternisko Józefa –    mistrza blacharskiego (Przewodn.)
 • Urbanka Jana - mistrza malarskiego
 • Sztukę Alfonsa - mistrza fryzjerskiego
 • Grebowicz Martę - mistrza fryzjerskiego
 • Kozę Antoniego - mistrza piekarskiego.

W przeprowadzonych wyborach do rad narodowych (maj) wybrano jako radnych również  i przedstawicieli rzemiosła. Radnymi zostali następujący koledzy:

 1. Grębowicz Marta -         fryzjerka -     M.R.N. w Raciborzu
 2. Kalwala Jan -     kamieniarz -      M.R.N.     - // -
 3. Rusek Antoni -     ekonomista -      M.R.N.    - // - (kier. biura)
 4. Waniczek Augustyn -     kowal -     G.R.N.  Borucin
 5. Bożek Konrad -     stolarz        G.R.N. Tworków
 6. Lassak Eryk -     - // -        G.R.N. Tworków
 7. Socha Alojzy -     kowal         G.R.N. Tworków
 8. Mikołajec Antoni -     kołodziej -         G.R.N. Rudnik
 9. Zymła Ryszard -     piekarz -         G.R.N. Pietrowice W.
 10. Reichel Józef -     murarz -         G.R.N. Łubowice
 11. Grzejman Alojzy -     studniarz -         G.R.N. Turze.

W dniu 27 czerwca 1965 r. przy udziale:

 • Wiceministra Kom. Drobnej Wytwórczości ob. Gabryla Stanisława
 • Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Izb Rzem. posła Raźnego Józefa
 • Naczelnika Wydz. Rzem. K.D.W. mgr Nurkowskiego
 • Przewodn. W.K. Stronnictwa Demokr. posła mgr Janusza Henryka
 • Wiceprezesa W.K.S.D.  - mgr Nowaka Zygmunta (Dyr. Izby Rzem. Opole)
 • Sekretarza W.K.S.D. - Chlebody Stanisława
 • Wiceprzewodn. Prez. W.R.N. w Opolu – Teofila Polaka
 • Człon. Egzekutywy KP P.Z.P.R w Raciborzu i Przew. Prez. PRN – mgr Galdii Wojc.
 • Sekretarz KP P.Z.P.R. w  Raciborzu -  Tow. Henryka Józefa
 • Przew. P.K.S.D.  w  Raciborzu – dyr. Golonko Stanisława
 • Wiceprzewod. P.K. Z.S.L. - Bubika Zbigniewa
 • Wiceprzewod. Prez.  M.R.N. - Sladek Elżbiety
 • Prezesa Izby Rzem. w Opolu kol. Kantora Eugeniusza


I – 19 radców Izby Rzemieślniczej oraz przedstawicieli wszystkich cechów Opolszczyzny, przedstawicieli rzem. rybnickiego, wodzisławskiego, cieszyńskiego i katowickiego oraz blisko 500 rzemieślników raciborskich
odbyła się uroczystość jubileuszowa XX – lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu.
Na uroczystości tej omówiono 20 – letni dorobek rzemiosła raciborskiego oraz jego organizacji cechowej. W okresie tym liczba warsztatów rzem. wzrosła  ze 182 – do 534. Stan zatrudnienia zwiększył się z 201 osób do 793 osób. Wyszkolono ogółem 1618 uczni.

Na Społ. F. Budowy Szkół 1000 – lecia wpłacono 477278 zł.
Czynów Społecznych nie licząc budowy i odbudowy Domów Rzemiosła wykonano na zł 256.131.
Osiągnięcia rzemiosła w szczegółach omówiono w niniejszej Kronice przy opisie poszczególnych lat.
Z okazji jubileuszu XX – lecia Cechu odznaczono 5 rzemieślników Honorową Odznaką Rzemiosła (Paleta Alojzy, Stępień Kazimierz, Gawenda Franciszek, Rymer Ernest i Łęgowski Józef) oraz  5 rzemieślników Srebrną Odznaką za wzorowe szkolenie uczni ( Chrobok Franciszek, Czepała Józef, Łęgowski Józef, Grębowicz Marta i Łopacz Franciszek).

Od 1 lipca 1965 r. weszła w  życie ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu rzemieślników indywidualnych w Z.U.S. Z pośród 535 rzemieślników członków Cechu ubezpieczeniu podlegało 362 rzemieślników, a 173 rzemieślników nie podlegało ubezpieczeniu, gdyż:
17 rzem. jest rolnikami o wyższej dochodowości z gosp. Rolnych
22 rzem. pobiera renty wojskowe
27 rzem. renty z innych tytułów
3  rzem.nie posiada uprawnień przemysłowych
104 rzem. jest już ubezpieczonych w innych zakładach pracy.
 
W dniu 8.12.1965 r. założono przy Cechu Rzemieślniczą Spółdzielnię Zaopatrzenia  i Zbytu w Raciborzu, do której wstąpiło 21 rzemieślników przeważnie z grupy rzemiosł budowlanych. W tym samym dniu Walne Zgromadzenie Delegatów uchwaliło nowy Statut Cechu.

W 1965 r. przybyło dalszych 10 nowych warsztatów rzem. tak, że na dzień 31.XII.1965 r. było zrzeszonych w Cechu 527 w – tów, w tym 165 w mieście, a 362 w powiecie racib. Stan zatrudnienia wynosił 849 osób. Do nauki zawodu przyjęto w r 1965 – 90 uczni, a ogółem szkolono 196 uczni.

Rzemiosło raciborskie osiągnęło ogółem obrót 39.852 tys. Zł w tym obrotu za usługi dla ludności i rolnictwa zł 28.298 tys. Otrzymano z przydziału 11 lokali użytkowych. Na cele inwestycyjne udzielono rzemiosłu kredytu 543 tys. Zł (34 rzem). Na kursach Zakładu Doskonalenia Zawodowego przeszkolono 148 kandydatów. Z przychodni lekarskiej Cechu korzystało 407 osób.  Z Funduszu Kasy Zapomogowo Pogrzebowej wypłacono 5 rzem. 15,500 zł. Z Funduszu Socjalnego Rzemiosła wypłacono zapomóg losowych 62.104 zł – 17 rzemieślnikom. Na Sp. Fundusz Budowy Szkół 1000 – lecia wpłaciło rzemiosło 70.000 zł. Różnych czynów społecznych dla uczczenia 1000 – lecia Państwa Polskiego wykonało rzemiosło i Cech na zł 61.371. W II półroczu 1965 r. - 11 rzemieślników otrzymało z tytułu rzemieślniczego ubezpieczenia w Z.U.S. - renty inwalidzkie  w sumie (za półrocze) 35.490 zł.

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij