opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia"


1964

Rok 1964 jest rokiem podwójnego jubileuszu, gdyż na ten rok przypadły 20 – lecie P.R.L. Oraz 1000 – lecie Państwa Polskiego.

Wraz z całym narodem, również i rzemiosło raciborskie włączyło się czynnie do programu tych obchodów. Realizując (?s.78) Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, aby  te uroczystości uczcić czynem produkcyjnym, lepsza, bardziej wydajną pracą, pełna realizacja planów rozwoju gospodarki narodowej oraz masowym, powszechnym podejmowaniem i wykonywaniem czynów społecznych, Zarząd Cechu R.R. w Raciborzu wysłał do wszystkich rzemieślników apel o zamanifestowanie swojej patriotycznej postawy przez powszechne wpłacanie składek na Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia oraz o podejmowanie i wykonanie czynów społecznych dla upamiętnienia XX – lecia P.R.L. Zarząd Cechu jest przekonany, że w zbiorowym wysiłku całego Narodu nie zabraknie również pracowitego i patriotycznego Rzemiosła Raciborskiego. W odpowiedzi na powyższy apel rzemiosło nasze wykonało w r 1964 różnych czynów społecznych na sumę 104.034 zł, a na budowę Szkół Tysiąclecia wpłaciło 70.000 zł.

W ramach uroczystości jubileuszowych odbyła się uroczystość Dni Raciborza (5-13/IX 64 r.). Dzień 10.09.64 r. był przeznaczony dla rzemiosła i spółdzielczości rzemieślniczej. W uroczystym orszaku wzięli udział mistrzowie i uczniowie cechowi. Na 4-ch  furgonetkach pokazano tutejszemu społeczeństwu w sposób obrazowy jakie usługi i w jaki sposób wykonuje rzemiosło.

Przy tej okazji urządzono w świetlicy Cechu wystawę różnych eksponatów rzemieślniczych. Na wyróżnienie wśród wystawców zasłużyli następujący koledzy: Jędrzejczyk Eryk – radiotechnik, Ładanaj Jan – ślusarz, Łęgowski Józef – szklarz, Dastig Jerzy – szewc, Słowik Wilhelm – garncarz, Derwisz Maria - (?), Gawenda Franciszek – kowal i Malkowska Anna – wyrób ozdób choinkowych – wszyscy z Raciborza.

W dniu 21.06.1964 r. delegacja rzemiosła raciborskiego wzięła udział w uroczystości oddania do użytku “Domu Rzemiosła” w Oleśnie Śląskim. Dom ten rzemiosło oleśnieńskie wybudowało dla uczczenia 1000 – lecia Państwa Polskiego.

Na zebraniu Zarządu Cechu w dniu 30.06.64 przeanalizowano prace Komisji Egzaminacyjnych czeladniczych istniejących przy Cechu w Raciborzu. W okresie czasu od 1.XI.51 r do 30. Vi.64 r. komisje te przeegzaminowały :

  • Komisja egzam. stolarzy i kołodziei - 299 kandydatów
  • Komisja egzam. krawiecka (męskie) - 166 kandydatów 
  • Komisja egzam. piekarska - 60 kandydatów
  • Komisja egzam. kowalska - 82 kandydatów

Celem zwiększenia naboru uczni do nauki zawodu w rzemiośle rozesłano do wszystkich szkół podstawowych apel o zgłaszanie chłopców, absolwentów Szkół Podstaw. do nauki w rzemiośle. Zgłosiło się 37 kandydatów chłopców i blisko 200 kandydatek (dziewcząt). Wszystkich chłopców przyjęto do nauki w różnych zawodach, natomiast z dziewcząt przyjęto zaledwie 10%, gdyż prawie wszystkie chciały sie uczyć fryzjerstwa lub krawiectwa damskiego, a wolnych miejsc w tych zawodach jest niewiele.

Doceniając znaczenie Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w zakresie organizacji zaopatrzenia rzemiosła w surowce oraz w zakresie pośredniczenia w wykonastwie usług dla przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych przez rzemiosło indywidualne, Zarząd Cechu powołał komitet organizacyjny w składzie kol. kol. Sternisko Józef, Urbanek Helmut, Petrzyk Franciszek, który ma sie zająć zorganizowaniem takiej Spółdzielni przy Cechu w Raciborzu. Komitet ten powołano  w październiku 1964 r.

W r 1964 przybyło dalszych 2 warsztaty rzemieślnicze i na dzień 31.XII.64 Cech zrzeszał już 517 warsztatów w tym w mieście Raciborzu 170 warsztatów a 347 warsztatów w powiecie raciborskim. Stan zatrudnionych wynosił 773 osoby. Do nauki zawodu przyjęto w r 1964 84 uczni.  Na ogólną liczbę 517 rzemieślników było 230 mistrzów, 199 czeladników i 88 dyspensowiczów       Rzemiosło cechowe wykonało w r 1964 r obrotu 36.208 tys. zł w tym usług dla ludności i rolnictwa obrotu zł25.293 tys. Dla celów inwestycyjnych udzielono naszemu rzemiosłu 550.000 zł kredytu (45 osobom). Z pomocy Kasy Lekarskiej (przychodni) skorzystało 396 osób. W ramach prowadzonej akcji socjalnej udzielono:
9 rzemieślnikom zasiłków pogrzebowych na sumę 20.500 zł
21 rzemieślnikom  zasiłków losowych na sumę 49.525 zł.

W grudniu 1964 r. Zarząd Cechu ustalił listę rzemieślników, których zgłosił  do Powiatowego i Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu jako kandydatów rzemiosła do Rad Narodowych:

  • do Miejskiej Rady Narodowej – 4 kandydatów
  • do Powiatowej R.N. - 6 kandydatów
  • do Gromadzkich R.N. - 46 kandydatów

Z ważniejszych przepisów prawnych wydanych w r 1964, a dotyczących rzemiosła należy odnotować:
1.pismo okólne Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.03.64 w sprawie zabezpieczenia lokali użytkowych dla rzemiosła i obniżenia stawek czynszowych rzemiosłu usługowemu
2.rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.03.64 r w sprawie zwolnienia nowopowołanych warsztatów rzem. od podatków przez 2 lata w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców
3.okólnik Przewodn. K.D.W. z dnia 21.07.64 r. dotyczący możliwości szkolenia uczni przez rzemieślników nie posiadających dyplomów mistrzowskich lecz posiadających długoletni staż pracy i podeszły wiek. (Dyspensy takie może wydać Izba Rzemieślnicza na wniosek rzemieślnika).

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij