opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Bogu – co boskie, cesarzowi – co cesarskie. "


1963

W nowowybudowanym Domu Rzemiosła w Raciborzu urządzono i uruchomiono  na początku 1963 r. - Klub Rzemiosła – czynny na razie przez 3 dni w tygodniu. Zadaniem Klubu ma być prowadzenie życia kulturalno – oświatowego wśród rzemiosła i młodzieży rzemieślniczej.

Na zebraniu Zarządu Cechu w dniu 26.02.1963 r. powołano rzemieślniczy Komitet organizacyjny obchodu XX – lecia P.R.L. w następującym składzie osobowym: Socha Alojzy, Chrobok Franciszek i Grycman Alojzy. Zadaniem Komitetu jest nawiązanie kontaktu Pow. Komitetem Obchodu XX – lecia P.R.L. celem włączenia rzemiosła raciborskiego do tego obchodu, oraz celem propagowania czynów społecznych wśród rzemiosła dla uczczenia tej rocznicy.

W m – cu marcu 1963 r. wytypowano z pośród aktywu rzemieślniczego kandydatów  (6 osób) do zespołów Kolegiów Orzekających przy Prez. PRN i MRN w Raciborzu.

W dniu 30.03.63 r. zgłoszono do Wydziałów Finansowych jako przedstawicieli Cechu przy komisjach Podatkowych kol. Grycmana Alojzego (Prz PRN) I kol. kier. biura Ruska Antoniego  (Prez MRN).

W związku z obchodami “Tygodnia Ziem Zachodnich” powołano w dniu 29.04.63 r. Rzemieślniczy Komitet tej uroczystości w składzie kol. kol. Czepała Józef, Chrobok Franciszek, Rostek Leon, Grudek Tadeusz i Rusek Antoni. Dla podniesienia wiadomości z zakresu b.h.p. wśród członków Cechu urządzono w dniach od 7 – 9.05.63 r. I od 13 – 15/05.63 r. - 2 kursy b.h.p. Dla piekarzy, fryzjerów i stolarzy, na których przeszkolono 85 rzemieślników. Wykładowcami na kursach byli pracownicy Okręgowej Rady Związków Zawodowych w Opolu.

W maju 1963 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu wybrało 11 delegatów, którzy w dniu 20.10.63 r. będą wybierali radców i zastępców radców do Izby rzemieślniczej w Opolu. Jako kandydatów na radców Izby Rzem. w Opolu zgłoszono w imieniu rzemiosła raciborskiego następujących rzemieślników: Antos Franciszka, Socha Alojzego, Czepała Józefa, Grycman Alojzego, Hluchnik Józefa, Robenek Alojzego, Słowika Wilhelma i Grębowicz Martę. Z pośród wyżej podanych kolegów radcami wybrano kol. kol. Antosa Franciszka i Sochę Alojzego. Realizując program rozwoju usługowych warsztatów rzemieślniczych Kom. drobnej Wytwórczości (K.D.W.) wydaje rozporządzenie dnia 27.06.63 r. o zmianie listy rzemiosł, a zgromadzeniem z dnia 5.09.63 r.  o rozgraniczeniu rzemiosła od przemysłu fabrycznego znacznie rozszerza uprawnienia rzemieślnicze nawet na inne rzemiosła pokrewne, zwłaszcza dla rzemiosł wiejskich.

Po dłuższym przygotowaniu zebranych postulatów rzemiosła w sprawie ubezpieczenia rzemiosła w Z.U.S. Związek Izb Rzemieślniczych rozpisuje ankietę i rozsyła ją wśród rzemiosła między innymi i rzemiosła raciborskiego, które było inicjatorem ubezpieczenia.(Sternisko Józef  z Krzanowic).
Po zebraniu wypełnionych ankiet blisko 90% rzemiosła wypowiedziało się za ubezpieczeń  w Z.U.S.

Dla udokumentowania udziału rzemiosła raciborskiego w wykonastwie czynów społecznych dla uczczenia 1000 – lecia Państwa Polskiego i XX – lecia P.R.L. założono Złotą Księgę Pamiątkową Czynów Społecznych Rzemiosła, która będzie materiałem historycznym tej akcji.  Na dzień 31 grudnia 1963 r. wpisano do tej księgi wykonanych przez rzemiosło raciborskie różnych czynów społecznych na sumę zł 1.358.824,- w tym na Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia zł 335.378, a na Dom Rzem. w Raciborzu 1.023.146 zł   .

31 grudnia 1963 r. powołano przy Cechu komisję kulturalno – oświatową w składzie: kol. kol. Socha Alojzy, Grycman Alojzy, Mrachacz Jan, Łopacz Franciszek, Paleta Alojzy, Czepała Józef, Kojzar Alojzy, Chrobok Franciszek i Langer Maria.

Rok 1963 jest rokiem b. pomyślnym dla rzemiosła indywidualnego, gdyż dopiero w tym roku zaczęły działać prawidłowo bodźce ekonomiczne, przewidziane w Uchwale 194 rady Ministrów.

W roku 1963 przybyło ogółem 72 nowe warsztaty i to przeważnie warsztaty budowlane na wsi. Na dzień 31 XII 1963 r. mamy na naszym terenie już 515 warsztatów rzem. ( w tym 166 warszt. w mieście, a 329 warsztatów na terenie powiatu raciborskiego.

Stan zatrudnienia wynosi 767 osób. Do nauki zawodu przyjęto 82 uczni, a więc 60% więcej niż w r. ub. Rzemiosło Cechowe osiągnęło w r 1963 ogółem  obrotu 22.841 tyś. zł. Na remont warsztatów otrzymali nasi rzemieślnicy 463 tys. kredytu z Gminnych Kas Spółdzielczych (33 rzem.). Z przychodni lekarskiej Cechu skorzystało 381 osób. Z Kasy Pogrzebowej wypłacono 11.500 zł – 5 rzem. Z Funduszu Socjalnego Rzem. wypłacono zapomóg kasowych 44.350 zł – 14 rzem.
W r 1963 wpłacili rzemieślnicy na Fundusz Budowy Szkół 64.100 zł.

Czynów Społecznych dla uczczenia 1000 lecia Państwa Polskiego wykonało rzemiosło na sumę zł 104.034. Z ważniejszych akt prawnych, dotyczących rzemiosła wydano w r 1963 (24.12.) okólnik K.D.W. zezwalający w drodze dyspensy na szkolenie uczni przez rzem. nie będących ministrami o ile są osobami starszymi i posiadają długoletnią praktykę zawodową I wykonują usługi dla ludności.

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij