opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Miłość jest poszanowaniem życia we wszystkich jego przejawach"


1953

Na wniosek Izby Rzemieślniczej w Opolu uchwałą Prez. W.R.N. w Opolu z dnia 12.II.1953 r. zostają zlikwidowane wszystkie cechy na terenie naszego powiatu raciborskiego  i m. Raciborza, a na ich miejsce zostaje powołany jeden wspólny cech pod nazwą “Cech Rzemiosł Różnych  w Raciborzu”. Tą sama uchwałą zostaje powołany komisaryczny

Zarząd Cechu R.R.  w Raciborzu  w następującym składzie osobowym:

 1. Jasny Wiktor mistrz stolarski – St. Cechu
 2. Ulański Jóżef mistrz rzeźn. - wędlin. -Podst. Cechu
 3. Mitręga Franciszek mistrz piekarski – Sekretarz
 4. Kopczyk Alojzy – mistrz krawiecki – Skarbnik

 

Kierownikiem biura jest nadal Rusek Antoni. Powodem tej reorganizacji były względy oszczędnościowe oraz zamiar usprawnienia pracy administracyjnej Samorządu Gospodarczego Rzemiosła. Zarządzeniem Ministra Przem. Drobnego i Rzemiosła Nr 83 z dn. 31.III.53 zostaje rozwiązany również i Okręgowy  Związek Cechów w Raciborzu, a jego funkcje zostają zlecone nowemu następcy, t.j. Cechowi Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

Nowopowołany Zarząd C.R.R. w Raciborzu organizuje przy Cechu Kasę Oszczędnościowo – Pogrzebową z ważnością działania od 1.I.1953 r. Do kasy tej mogą należeć wszyscy członkowie Cechu pod warunkiem wpłacenia na ten cel składki członkowskiej  w wysokości 10 zł mies. Kasa Zap. Pogrzebowa wypłacać będzie bezzwrotne zapomogi po zmarłych członkach Cechu w wysokości 1500 zł, a po zmarłych współmałżonkach członków Cechu w wysokości 1000 zł.

24 czerwca 1953 r. powołano przy Cechu Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Libowski Karol – m. stolarski – Przewodn.
 2. Łopacz Franciszek – m. stolarski – Z-ca Przewodn.
 3. Kabut Albert – m. piekarski Członek Kom.
 4. Sobierajski Roman – m. piekarski Członek Kom.
 5. Palowski Rudolf m. kowalski Członek Kom.

Celem podniesienia postępu technicznego w warsztatach rzemieślniczych oraz modernizacji pracy rzemieślniczej, z polecenia Izby Rzemieślniczej w Opolu powołano w dniu 29.8.1953 r. Klub Racjonalizacji I Techniki przy Cechu R.R. w Raciborzu, na miejsce dotychczasowych poradni technicznych.

Do Klubu R. i T. powołano następujących kolegów jako instruktorów:

 1. Jasny Wiktor - mistrz stolarski
 2. Mrachacz Jan – mistrz ślusarz samochod.
 3. Paleta Alojzy – krawiecki
 4. Kozielek Paweł -  mistrz kołodziejski
 5. Szymiczek Jerzy – mistrz piekarski

 

W dniu 30 listopada 1953 r. z powodu tragicznej śmierci czł. Zarządu Cechu kol. Kopczyka Alojzego powołano do Zarządu Cechu R.R. Kol Surmiankę Marię.

Natomiast w Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej dla rzemiosła krawieckiego, w której zmarły Kopczyk Alojzy był przewodniczącym przesunięto na jego miejsce kol. Paletę Alojzego dotychczasowego z – cę  Przewod. Kom., na jego miejsce powołano Jóżefa Otlika z Samborowic.

W dniu 28 grudnia 1953 r. odbyło się spotkanie rzemiosła raciborskiego z posłem na Sejm P.R.L. ob. Chlebodą Stanisławem, który omówił szczegółowo uchwałę IX Plenum K.C. PZPR oraz zadania rzemiosła na najbliższą przyszłość, zwłaszcza na odcinku świadczenia usług dla rolnictwa.  Tematem dyskusji były przede wszystkim domiary podatkowe, nacisk administracyjny na rzemiosło  w celu wstępowania do spółdzielni pracy, niedostateczne zaopatrzenie rzemiosła w surowce, brak ubezpieczenia rzem. w ZUS i sprawy likwidacji warsztatów rzem.

W rezultacie domiarów podatkowych i nacisku administracyjnego likwiduje się  w r 1953 dalszych 35 warsztatów rzem. na terenie m. Raciborza i powiatu raciborskiego.

Stan końcowy warsztatów rzemieślniczych na 31.XII.53 wynosi już tylko 311.
Do nauki zawodu przyjęto w r 1953 tylko 43 uczni.

Rok 1953 jest początkiem nowej akcji restrykcyjnej wobec rzemiosła, polegającej na przekwalifikowywaniu warsztatów rzemieślniczych na zakłady przemysłowe i przejmowania ich  w Zarząd Państwowy. Akcję ta zaczęto od przekwalifikowania warsztatów rzem. Stolarskich ob. ob. Palicy Edwarda i Siedlaczka Józefa w Markowicach.

Z akcji socjalnej t.j z Kasy Zapom. - Pogrzebowej korzystało w  r. 1953 9 rzem. na sumę 13000 zł.

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij