opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"To, co jest za tobą i to, co jest przed tobą, blednie w porównaniu do tego, co tkwi w tobie"


1951

W dzienniku urzędowym  W.R.N. w Katowicach z dnia 15 I 1951 r. ukazuje się zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości Nr 37, mocą którego zlikwidowano na terenie nowo wytworzonego województwa opolskiego wszystkie dotychczasowe Okręgowe Związki Cechów i ich Oddziały, a na ich miejsce powołano nowe O.Z.C.
Między innymi i w Raciborzu został zlikwidowany dotychczasowy Oddział O.Z.C.  w Gliwicach, a na jego miejsce powołano samodzielny O.Z.C. w Raciborzu, obejmujący swoją działalnością m. Racibórz i powiaty raciborski i głubczycki.

W dniu 18 I 1951 przeprowadzono na wspólnym zebraniu Zarządów Cechów  i dotychczasowego Zarządu Oddziału O.Z.C. likwidację tegoż Oddziału i rozwiązano jego Zarząd, powołując nowy Zarząd O.Z.C. w Raciborzu zgodnie z uchwałą Izby Rzemieślniczej w Katowicach  w następującym składzie osobowym:

 1. Prezes O.Z.C. - Jasny Wiktor
 2. I Wiceprezes – Ulański Józef
 3. II Wiceprezes – Mitręga Franciszek
 4. Życiński Stefan – czł. Zarządu
 5. Skibiński Józef – czł. Zarządu.

 

W dniu 16.II.1951r. na polecenie Izby Rzemieślniczej w Katowicach na wspólnym zebraniu Zarządów O.Z.C. i Cechów wybrano 6 komisji rewizyjnych, do których weszli niżej podani koledzy rzemieślnicy:

1.Do Kom. Rew. przy O.Z.C.

 • Kabut Albert,
 • Okulowski Alfred,
 • Libowski Karol,
 • Przybyła Wilhelm,
 • Morcinek Ernest.

2.Do Kom. Rew. przy Cechu Rzemiosł Drzewnych

 • Kubny Ignacy,
 • Koziełek Paweł,
 • Łopacz Franciszek,
 • Ronczka Alfred.

3.Do Kom. Rew. przy Cechu Rzem. Metal. i Elektr.

 • Palowski Rudolf,
 • Mrachacz Jan,
 • Szramowski Alojzy
 • Potyka Bernard.

4.Do Kom. Rew. przy Cechu Rzem. Skórzanych

 • Chrzanowski Julian,
 • Konieczny Teodor,
 • Krawczyszyn Wincenty,
 • Koszut Piotr.

5.Do Kom. Rew. przy Cechu Piekarzy

 • Grudek Tadeusz,
 • Marciaski Juliusz,
 • Hudy Maksymilian,
 • Denczyk Paweł.

6.Do Kom. Rew. przy Cechu Rzem. Włókienniczych

 • Thomas Franciszek,
 • Gleich Anna,
 • Szubert Maksymilian
 • Kubek Jerzy.

Włączając się w ogólny nurt pracy społecznej przy odbudowie m. Raciborza – rzemiosło raciborskie wykonało bezpłatnie dla Powiatowego Domu Kultury w Raciborzu 10 drzwi, obłożono wykładzinami 4 filary oraz zawieszono kurtynę na scenie. Wartość czynu wyniosła 10.000 zł.  Dla obrony interesów rzemiosła wybrano dnia  18 IV 51 r. 14 rzemieślników jako członków  do Obywatelskich Komisji Podatkowych.

22 kwietnia 1951 r. rzemiosło raciborskie spotyka się po raz pierwszy z posłem na Sejm P.R.L. ob. Dubielem, któremu szczegółowo naświetla ciężką sytuację ekonomiczną rzemiosła, spowodowaną przede wszystkim niewłaściwą polityką podatkową. Z wyjaśnień posła Dubiela P. wynika, że niestety rola rzemiosła indywidualnego będzie się kończyć, a to na skutek przebudowy naszego ustroju społeczno – politycznego na ustrój socjalistyczny, w którym nie ma miejsca dla prywatnego rzemiosła. Pracowite jednak i fachowe rzemiosło znajdzie swe miejsce pracy  w Spółdzielczości Pracy.

W związku z powstaniem województwa opolskiego została zorganizowana również nowa Izba Rzemieślnicza w Opolu, która podjęła swoją działalność 1.07.51r. Prezesem Izby Rzemieślniczej w Opolu został ob. Strycharz Karol mistrz kominiarski z Opola, a dyrektorem  ob. Jaworski Bronisław. Nowa Izba Rzemieślnicza w Opolu rozwiązała dotychczasowe komisje egzaminacyjne czeladnicze przy cechach, a na ich miejsce powołano dnia 6.08.51r. nowe  następujące  komisje egzaminacyjne czeladnicze:
1.przy Cechu Rzemiosł Drzewnych w składzie

 • Czepała Józef,
 • Dyrszka Franciszek,
 • Koziełek Paweł
 • Kubny Ignacy

2.przy Cechu Piekarzy w składzie

 • Szymiczek Jerzy,
 • Sobierajski Roman,
 • Kabut Albert,
 • Hudy Maksymilian
 • Rudy Antoni

3.przy Cechu Rzem. Skórzanych w składzie

 • Klimek Stanisław,
 • Dastig Jerzy,
 • Wilkowiec Kazimierz
 • Skibiński Józef

4.przy Cechu Rzemiosł Metalowych

 • Pinior Józef,
 • Mrachacz Jan,
 • Stępień Kazimierz
 • Palowski Rudolf

5.przy Cechu Rzem. Włókienn.

 • Kopczyk Alojzy,
 • Paleta Alojzy,
 • Weizer Emanuel
 • Przybyła Wilhelm.

Dla lepszego rozwoju życia kulturowo – oświatowego wśród rzemiosła powołano dnia 13.IX.51 r. komisję K.O. w składzie:

 • Jasny Wiktor,
 • Rusek Antoni,
 • Czepała Józef,
 • Pinior Józef,
 • Szymiczek Jerzy,
 • Klimek Stanisław
 • Paleta Alojzy.

4.10.1951powołano przy OZC społeczną komisję do spraw b.h.p.  w składzie:

 • Kojzar Alojzy,
 • Klimek Stanisław,
 • Ronczka Alfred,
 • Pinior Józef
 • Kopczyk Alojzy.

Również w tym samym dniu uzupełniono komisje egzaminacyjne czeladnicze przez dodatkowe powołanie do nich następujących rzemieślników:

 1. ob. Szewca Jana do kom. egz. szewców
 2. ob. Dzika Józefa do kom. egz. piekarzy
 3. ob. Kachla Wincentego do kom. egz. kowali
 4. ob. Piniora Józefa do kom. egz. kowali
 5. ob. Łopacza Franciszka do kom. egz. stolarzy
 6. ob. Szyrę Teodora do kom. egz. kołodziei.

W dniu 9.XI.51 r. zorganizowano nowy Cech zrzeszający różne rzemiosła jak fryzjerzy, fotografi, rzeźnicy i budowlani należący dotychczas do cechów w Rybniku i Katowicach. Cech ten przyjął nazwę Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

Do Zarządu CRR powołano następujących rzemieślników:

 1. Starszy Cechu – Jankowski Stanisław
 2. Podstarszy Cechu – Kapinos Stefan
 3. Sekretarz – Gołębiowski Ireneusz
 4. Skarbnik – Celniak Bronisław

Do komisji rewizyjnej powołano:

 1. Przewodniczący – Łęgocki Józef
 2. Czł. K. R – Kretek Jan
 3. Czł. K.R. - Nowak Józef

Wobec zdekompletowania się Zarządu O.Z.C. Cechów na skutek likwidacji warsztatów i wyjazdu niektórych członków zarządu z naszego terenu uzupełniono w dniu 5 XII 51 r. zdekompletowane Zarządu OZC i Cechów następująco:

1.W O.Z.C. na miejsce ob. Życińskiego Stefana – powołano ob. Kopczyka Alojzego.
2.W Cechu Rzemiosł Metalowych na miejsce ob. Jamroza Stanisława powołano Stępnia Kazimierza.
3.W Cechu Rzemiosł Włókienniczych na miejsce ob.  Życińskiego Stefana  powołano Kopczyka Alojzego jako Starszego Cechu oraz wprowadzono dodatkowo ob. Weizera Emanuela.
4.W Cechu Rzemiosł Drzewnych na miejsce Pluty Stefana i Plury Henryka – powołano Grzonkę Alojzego i Kozielka Pawła.

Rok 1951 kończy się katastrofalnym spadkiem ilości warsztatów rzemieślniczych, których likwiduje się aż 75 i na koniec 1951  mamy już tylko 407 warsztatów indywidualnych rzemieślników. Do nauki zawodu przyjęto tylko 61 uczni.

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij