opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Wolność polega na tym, aby śmiało rozpatrywać każdą sytuację w jaką wpakuje nas życie i brać na siebie wszelką wynikłą stąd odpowiedzialność."
J.P. Sartre


1948

Rok 1948 cechuje się dalszym wzrostem warsztatów rzemieślniczych i to już we wszystkich zawodach z wyjątkiem rzemiosł budowlanych, których rozwój jest nadal powolny. Liczba warsztatów rzemieślniczych indywidualnych na terenie miasta Raciborza i powiatu raciborskiego we wszystkich zawodach wzrasta do liczby 556.
Tak wielka liczba warsztatów stwarza dla organizacji cechowych nowy dodatkowy problem,  a mianowicie problem zaopatrzenia rzemiosła w potrzebne surowce i inne materiały.

Wylania się zatem konieczność zorganizowania placówki gospodarczej zaopatrzeniowej. Jedynym wyjściem z tej sytuacji było zorganizowanie pomocniczej spółdzielni rzemieślniczej, którą założono 25.3.1948 r. Spółdzielnia ta zajęła się organizacją zaopatrzenia rzemiosła piekarskiego, szewskiego i metalowego.  W dniu 3 kwietnia 1948 r. na odbytym nadzwyczajnym walnym zebraniu P.Z.C. wybrano dodatkowo do Zarządu P.Z.C. następujących kol. kol. Thyma Jana, Mitręgę Franciszka, Dudka Karola i Jasnego Wiktora. Dekretem z dnia  3 IV 1948 r. zmieniono częściowo przepisy prawa przemysłowego z r. 1927 i wobec postanowień art. 1 pkt. 1  tegoż dekretu – władze państwowe uznały, że dalsza działalność cechów  w oparciu o dotychczasowe prawo i tradycję byłaby sprzeczna ze znowelizowanymi przepisami prawa przemysłowego.

Dlatego też zarządzeniem Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 1948 r.  rozwiązano wszystkie cechy rzemieślnicze i ich związki, a na ich miejsce powołano nowe cechy i związki cechów z komisarycznymi zarządami. Komisaryczne zarządy cechów przejęły funkcje wszystkich władz cechowych z wyjątkiem sądów cechowych. Zgodnie z powyższym zarządzeniem Wojewody Śląsko – Dąbrowskiego uległy likwidacji w naszym powiecie następujące cechy:

 1. Cech Piekarzy i Cukierników
 2. Cech Rzeźników i Wędliniarzy
 3. Cech Stolarzy i Kołodziei
 4. Cech Krawców
 5. Cech Fryzjerów
 6. Cech Metalowców
 7. Cech Szewców
 8. Cech Rzemiosł Budowlanych.

Na miejsce zlikwidowanych cechów 8 -cechów powołano tylko 4 – ry cechy  z zarządami komisarycznymi, a mianowicie:
Cech Piekarzy i Cukierników w Raciborzu z zarządem komisarycznym w składzie osobowym:

 1. Gurdek Tadeusz – Starszy Cechu
 2. Koza Antoni – Sekretarz Cechu
 3. Swieck Daniel – Skarbnik Cechu

Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Raciborzu  z zarządem komisarycznym w składzie osobowym:

 1. Thym Jan - Starszy Cechu
 2. Ulański Józef – Sekretarz Cechu
 3. Wojtaśkiewicz Bruno – Skarbnik Cechu

Cech Krawców w Raciborzu z zarządem komisarycznym w składzie osobowym:

 1. Wilmowicz Władysław – Starszy Cechu
 2. Życiński Stefan – Sekretarz Cechu
 3. Dudek Karol – Skarbnik Cechu

Cech Kowali w Raciborzu z zarządem komisarycznym w składzie osobowym:

 1. Pinior Józef – Starszy Cechu
 2. Palowski Rudolf – Sekretarz Cechu
 3. Gawenda Franciszek – Skarbnik Cechu.

Nowopowołane komisaryczne 4 – ry cechy zrzeszały tylko rzemieślników swoich zawodów, natomiast rzemieślników zrzeszonych w zlikwidowanych cechach  jak w  Cechu Rzem. Budowlanych i Fotografów przyłączono do Cechów w Katowicach. Natomiast rzemieślników stolarzy, kołodziei, fryzjerów i szewców przyłączono do cechów w Rybniku.
Równocześnie z likwidacją dotychczasowych cechów zlikwidowano i Powiatowy Związek Cechów, a na jego miejsce powołano Okręgowy Związek Cechów w Gliwicach, który zorganizował swoje oddziały, a między innymi i oddział O.Z.C. w Raciborzu. Prezesem O.Z.C.  w Gliwicach mianowany został ob. Sokół Adam – mistrz szewski z Gliwic.

Na zebraniu organizacyjnym w dniu 28.09.1948 r. powołano nowe władze O.Z.C.  w Gliwicach  - Odział w Raciborzu w następującym składzie osobowym:

 1. Jasny Wiktor – Przewodniczący Oddziału O.Z.C.   
 2. Thym Jan – Czł. Rady Oddz.
 3. Gurolek Tadeusz – Czł. Rady Oddz.
 4. Wilmowicz Władysław – Czł. Rady Oddz.
 5. Pinior Józef – Czł. Rady Oddz.

Na kierownika biura O.Z.C. Oddział w Raciborzu przyjęto dotychczasowego sekretarza cechów – Ruska Antonioego. W dniu 7 XII 1948 r. powołano dodatkowo na wiceprzewodniczącego O.Z.C. Oddz. Racibórz – Ulańskiego Józefa mistrza rzeźniczo – wędliniarskiego. W końcu 1948 r. biura cechów i O.Z.C. przeniesiono do częściowo odremontowanego budynku w Raciborzu przy ul. Solnej 23.

Wobec silnego forsowania przez Państwo i partie polityczne rozwoju rzemieślniczej spółdzielczości pracy notuje się w końcu 1948 r. gwałtowne zahamowanie dolnego rozwoju rzemiosła indywidualnego i przejmowanie warsztatów prywatnych rzemieślniczych przez spółdzielczość pracy. Rozpoczyna się okres likwidacji rzemiosła indywidualnego. Nowej tendencji uspołeczniania prywatnego rzemiosła pomagają zarządzenia o charakterze restrykcyjnym wykonywane skrupulatnie przez władze terenowe na odcinku podatkowym, lokalowym, zaopatrzeniowym itd. Rozpoczyna się na szeroka skalę zakrojona akcja “domiarów podatkowych” - odbierania lokali użytkowych wstrzymywania przydziału surowców, przekwalifikowywanie rzemiosła do przemysłu  i upaństwawiania go itp. W Roku 1948 przybyło ogółem 140 nowych warsztatów i na dzień 31 XII 1948 r. było ich 556. Do nauki zawodu przyjęto 139 uczni.
Z ważniejszych aktów prawnych dotyczących rzemiosła należy zanotować w r. 1948: nowelizacja prawa przemysłowego z r. 1927 (Dz. U. Nr 18 poz. 130) – nowa lista rzemiosł (Dz. U. Nr 9 poz. 61), dekret o najmie lokali z dn. 28 VII 48 r. (Dz. U. 50 poz. 243).

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij