opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia"


1946

Z inicjatywy rzemiosła piekarskiego zwołano dnia 6 stycznia 1946 r. walne zebranie piekarzy i na zebraniu tym zreorganizowano na nowo Cech Piekarzy i Cukierników, wybierając nowe władze Cechu w następującym składzie:

Zarząd Cechu:

 1. Latosiuski Zachariasz – Starszy Cechu
 2. Sobierajski Roman – Podstarszy Cechu
 3. Mitręga Franciszek – Sekretarz Cechu
 4. Antos Franciszek – Skarbnik Cechu

Komisja Rewiz. :

 1. Szymiczek Jerzy – Przewodniczący K.R.
 2. Swieck Daniel – Członek K.R.
 3. Kojzar Alojzy – Członek K.R.

Również i rzemieślnicy rzeźnicy i wędliniarze zwołali w dniu 6 stycznia 1946 r. walne zebranie swego rzemiosła i na zebraniu tym zorganizowali Cech Rzeźników i Wędliniarzy  w Raciborzu, wybierając władze cechowe w następującym składzie:

Zarząd Cechu:

 1. Karwa Leon – Starszy Cechu
 2. Kobiński Roman – Podstarszy Cechu
 3. Jadach Bolesław – Skarbnik Cechu

Komisja Rewizyjna:

 1. Wojtaśkiewicz Bruno – Przewodniczący K.R.
 2. Przybyła Józef – Czł. K. Rew.

Obydwa cechy t.j. Cech Piekarzy i Cech Rzeźników i Wędliniarzy założyły wspólne biuro  w Raciborzu, przy ul. Londzina  nr 7 i na sekretarza biura przyjęto ob. Ruska Antoniego.

Rzemiosło Metalowe (ślusarze, Kowale, instalat. c.o. i inni) przeprowadziło wybory nowych władz cechu w dniu 8 stycznia 1946 r. w następującym składzie:

 1. Krawczyk Franciszek – Starszy Cechu
 2. Stępień Kazimierz – Podst. Cechu
 3. Brożyna Stefan – Sekretarz Cechu
 4. Jamroz  Stanisław – Skarbnik Cechu   

Rzemiosło Budowlane i Drzewne na swoim walnym zebraniu w dniu 8 stycznia 1946 r. wybrało nowy Zarząd Cechu w składzie:

 1. Czepała Józef – Starszy Cechu
 2. Pluta Stefan – Sekretarz Zarządu Cechu
 3. Grzonka Franciszek – Czł. Zarz. Cechu
 4. Gęsty Konrad – Czł. Zarz. Cechu

Rzemieślnicy szewcy zorganizowali swój Cech w dniu 15 lutego 1946r. Wybierając Zarząd Cechu w następującym składzie czołowym:

 1. Klimek Stanisław – Starszy Cechu
 2. Rzytki Konstanty – Skarbnik Zarządu Cechu
 3. Bociuk Piotr – Czł. Zarz. Cechu

Delegaci 5 istniejących cechów zebrani na walnym zgromadzeniu w dniu 20 lutego 1946 r.  dokonali wyborów nowych władz Powiatowego Związku Cechów w Raciborzu w następującym składzie

Zarząd P.Z.C.:  

 1. Wdówka Jan – Prezes Zarządu – ślusarz
 2. Stępień Kazimierz – Wiceprezes Zarządu – kowal
 3. Latosiuski Zachariasz – Czł. Zarz. - piekarz
 4. Brożyna Stefan -  Czł. Zarz – zegarmistrz
 5. Czepała Józef -  Czł. Zarz – stolarz
 6. Zięba Franciszek -  Czł. Zarz – fryzjer
 7. Klimek Stanisław -  Czł. Zarz – szewc

Komisja Rewizyjna:    

 1. Szymiczek Jerzy – Przewodniczący K.R. - piekarz
 2. Pluta Stefan – czł. K.R. -  stolarz
 3. Wojtaśkiewicz Bruno - czł. K.R – rzeźnik
 4. Jamroz Stanisław -  czł. K.R – ślusarz
 5. Krawczyk Franciszek -  czł. K.R – instalator c.o.  

Na tym samym walnym zgromadzeniu P.Z.C. powołano 5 komisji egzaminacyjnych czeladniczych dla następujących rzemiosł:

Dla piekarzy i cukierników:

 1. Szymiczek Jerzy – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
 2. Mitręga Franciszek – Z -ca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej
 3. Latosiuski Zachariasz – Członek Komisji Egzaminacyjnej
 4. Juszczak Eugeniusz - Członek Komisji Egzaminacyjnej st. czeladn.

 

Dla rzeźników i wędliniarzy w składzie:

 1. Dastig Paweł – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
 2. Jarosz Ferdynand – Z -ca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej
 3. Karwa Leon – Członek Komisji Egzaminacyjnej
 4. Nowak Józef  -  Członek Komisji Egzaminacyjnej st. czeladn.

 

Dla stolarzy w składzie:

 1. Czepała Józef  -  Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
 2. Grzonka Franciszek -  Z -ca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej
 3. Koza Florian - Członek Komisji Egzaminacyjnej
 4. Słomka - Członek Komisji Egzaminacyjnej st. czeladn.


Dla szewców w składzie:

 1. Klimek Stanisław - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
 2. Bociuk Piotr  -  Z -ca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej
 3. Szewe Jan - Członek Komisji Egzaminacyjnej
 4. Klima Emil - Członek Komisji Egzaminacyjnej st. czeladn.

Dla kowali i ślusarzy w składzie:

 1. Wdówka Jan - Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
 2. Stępień Kazimierz - Z -ca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej
 3. Jamroz Stanisław - Członek Komisji Egzaminacyjnej
 4. Martynus Konstanty - Członek Komisji Egzaminacyjnej st. czeladn.

 

W wyniku stwierdzenia, że Starszy Cechu Piekarzy i Cukierników  - Latosiuski Zachariasz nie posiada żadnych dokumentów rzemieślniczych, a tylko zaświadczenia pracy w piekarnictwie – członkowie Cechu Piekarzy na zwołanym nadzwyczajnym zebraniu Cechu  w dniu18 kwietnia 1946 r. przeprowadzili zmianę na stanowisku Starszego Cechu, wybierając na to stanowisko kol. Mitręgę Franciszka, a kolegę Latosiuskiego Z. przesunięto na Członka Zarządu Cechu.

W cztery m – ce później bo w dniu 24 sierpnia 1946 r. zwołano ponownie nadzwyczajne walne zebranie piekarzy i dokonano wyboru nowych władz Cechu w następującym składzie:

Zarząd Cechu:

 1. Mitręga Franciszek – St. Cechu
 2. Szymiczek Jerzy – Podstarszy
 3. Autos Franciszek – Skarbnik
 4. Rusek Antoni – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:    

 1. Kojzar Alojzy – Przewodn.
 2. Chołek Franciszek – Z -ca
 3. Kurzydym Franciszek – Członek K.R.

 

Powodem tak częstych zmian we władzach Cechu piekarzy i Cukierników była wichrzycielska praca Członka Zarządu Cechu Latosiuskiego Z., wywołująca niezadowolenie ogółu członków Cechu.

Rok 1946 charakteryzuje się znacznym wzrostem warsztatów rzemieślniczych, których na naszym terenie przybyło 119, tak że na dzień 31 XII 46 r. Cechy nasze zrzeszały ogółem 301 warsztatów. Mistrzowie cechowi przyjęli w r. 1946 72 uczni do nauki zawodu rzem.

Z ważniejszych aktów prawnych dotyczących rzemiosła należy zanotować w r. 1946 -  dekret z dnia 16 V 1946 r. o postępowaniu podatkowym.

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij