opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami"
Adam Mickiewicz


1973

Od stycznia 1973 r. weszła w życie reforma podatkowa podjęta zgodnie z decyzjami politycznymi określającymi zadania rzemiosła w dziedzinie rozwoju usług i produkcji na zaopatrzenie rynku, a ściśle związana z uchwalona ustawą z dnia 8.VI.1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła. Dzięki temu znaczna część rzemiosła zwłaszcza usługowego została zwolniona od płacenia podatków, w zamian czego ponosi tylko opłaty skarbowe. Dotyczy ten przepis rzemieślników wykonywujących rzemiosło na podstawie potwierdzeń zgłoszenia, wykonywujących usługi dla ludności i rolnictwa, niezatrudniających robotników najemnych.

W rezultacie tej reformy rzemiosło raciborskie za r 1973 zostało opodatkowane w następujący sposób:

 • opłatą skarbową 111 rzem.
 • kartą podatkową 77 zem.
 • ryczałtem umown. 1 67 zem.
 • ryczałtem spółdz. 50 zem.
 • na zasadach ogóln. 41 zem.
 • zwoln. od podatku na 2 lata 46zem.
 • zwoln. roln. - rzem. 88 zem.
 • zwrotu z tytułu inwal. i podeszł. wieku 59 zem.

      Razem 639 rzem.

W dniu 12 marca 1973 odbył się Wojewódzki Zjazd Rzemiosła w Opolu, w którym wzięło udział 9 delegatów reprezentujących rzemiosło raciborskie. Na Zjeździe tym dokonano integracji organizacji rzemieślniczych na szczeblu wojewódzkim, powołując nową Izbę Rzemieślniczą w Opolu, uchwalając nowy Statut Izby i wybierając nowe Władze Izby Rzemieślniczej: jak Radę Izby Rzem. na czele z jej Przewodniczącym  Ob. Świerczyńskim Stanisławem kotlarzem z Brzegu, Zarząd Izby Rzem. w Opolu na czele z jej Prezesem mgr Andrzejem Zawarczyńskim.

Do składu Rady Izby Rzemieślniczej w Opolu zostali wybrani między innymi i przedstawiciele rzemiosła raciborskiego w osobach:

 • kol. Stochmiałek Piotr     - instalator sanit. z Raciborza
 • kol. Bożek Konrad    - stolarz z Tworkowa.

W początkach roku 1973 przeprowadzono na Zebraniu Zarządu Cechu szczegółową analizę wykonania programu z zakresu rozwoju rzemiosła w r 1972.

Z analizy tej wynika co następuje:
Program na r 1972
Wykonanie na dzień 31.12.72 r.
Zakładów
Zatrudnienie
W tym uczniów
Obrót ogółem
W tym z usług dla ludn.i   roln.
Zakładów
Zatrudnienie
W tym uczniów
Obrót ogółem
W tym z usług dla ludn.i   roln.
Miasto Racibórz
204
487
156
27.900 tys. zł.
19.200 tys. zł.
204
497
131
30.228 tys. zł.
11.418 tys. zł.
Powiat raciborski
425
623
102
35.800 tys.
32.100 tys.
421
598
93
36674 tys.
21.034 tys.
Razem:
629
1110
258
63.700 tys.
51.300 tys.
625
1095
224
66.902 tys.
32452 tys.

Za rok 1972 nie wykonano zatym zadań w zakresie
zakładów rzem. - 4 zakłady
zatrudnienia - 15 osób (15 osób)
w tym uczniów - 34 osób
w obrocie usług dla ludności - 18.848 tys. zł.
Natomiast w r 1972 zostały wykonane z nadwyżką obroty rzemiosła ogółem o sumę + 3.202 tys. zł.
Aby nadrobić powstałe zaległości rzemiosło raciborskie musi przede wszystkim przestawić się na wykonywanie usług dla ludności i rolnictwa oraz na produkcję artykułów na potrzeby rynku, zwiększyć liczbę uczniów tak, aby każdy mistrz szkolił conajmniej 1 go ucznia, wprowadzić postęp techniczny i organizacyjny w zakładach rzemieślniczych.

Na Walnym Zebraniu Delegatów Cechu w dniu 25.06.73  przyjęto uchwałę o realizacji zadań rzemiosła wynikających z uchwały VI Zjazdu PZPR, uchwałę o podejmowaniu i wykonywaniu czynów społecznych XXX lecia PRL oraz o Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia.

Uchwała ta zobowiązuje rzemiosło raciborskie do osiągnięcia w r 1973 następujących wskaźników:

 • zakładów rzem. 667
 • zatrudnienia 1173 osób
 • w tym uczniów 265 osób
 • obrót ogółem 78.400 tys. zł.
 • w tym usług dla ludn.i roln. 77.000 tys. zł.

Na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 25.06.73 r. przyjęto i uchwalono nowy Statut Cechu oraz wybrano na okres 4 letniej kadencji nowe Władze Cechu RR w Raciborzu w składzie osobowym:

 1. Antos Franciszek - piekarz z Raciborza jako Starszy Cechu
 2. Jasny Franciszek - fotograf z Raciborza jako Podstarszy Cechu
 3. Rymer Ernest - ślusarz z Raciborza jako Sekretarz Cechu
 4. Stochmiałek Piotr - inst. san. z Raciborza jako Skarbnik Cechu
 5. Kowalczyk Maria - krawcowa z Raciborza jako Członek Zarządu Cechu
 6. Sobota Jan - zdun  z Raciborza jako jako Członek Zarządu Cechu
 7. Robenek Alojzy - inst. elektr. z Samborowic jako Członek Zarządu Cechu
 8. Bożek Konrad - stolarz z Tworkowa jako Z – ca Członka Cechu
 9. Palowski Norbert - kowal z Raciborza jako Z – ca Członka Cechu

Do Komisji Rewizyjnej Cechu wybrano:

 1. Okrent Robert - piekarz z Nędzy jako Przewodniczący K.R>
 2. Grębowicz Marta - fryzjer z Raciborza jako Z-ca Przew. K.R.
 3. Ganicorz Stanisław - inst. el. z Raciborza jako Członek K.R.
 4. Matuszek Jan - murarz z Krzyżanowic jako Z-ca Czł. Kom. Rew.
 5. Riemel Antoni - malarz z Krzanowic jako Z-ca Czł. Kom. Rew.

Do Sądu Cechowego wybrano:

 1. Paleta Alojzy - krawiec z Pietrowic W. jako Przewodniczący Sądu
 2. Rosina Adolf - rymarz z Bieńkowic jako - I Z-ca Przewodn. Sądu
 3. Derwisz Maria - modniarka z Raciborza jako II Z-ca Przewodn. Sądu
 4. Łopacz Franciszek - stolarz z Raciborza jako Czł. Sądu Cechow.
 5. Łamaczek Paweł - z Bieńkowic jako Czł. Sądu Cechow.
 6. Figiel Józef - młynarz z Gamowa jako Czł. Sądu Cechow.
 7. Kojzar Alojzy - cukiernik z Raciborza jako Z-ca Czł. Sądu C.
 8. Prasek Ernest - kowal z Krzanowic jako Z-ca Czł. Sądu C.
 9. Przybyła Jóżef - murarz z Sudołu jako Z-ca Czł. Sądu C.
Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij