opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Każde rzemiosło ma swoje zwyczaje"
Przysłowie ludowe


1972

Na Zebraniu Zarządu Cechu R.R. w Raciborzu w dniu 6.III.72 dokonano szczegółowej oceny rozwoju rzemiosła w r 1971 oraz opracowano zadania realizacji programu rozwoju rzemiosła raciborskiego w latach 1972 – 1975.
Plan rozwoju rzemiosła na r 1971 przewidywał wzrost:

 • warsztatów rzemieślniczych do 657
 • zatrudnienia do - 1132 osób
 • w tym uczniów do - 217 osób
 • wartość usług do - 58 258 tys. Zł
 • w tym usług dla ludności do - 29.118 tys. zł.

Natomiast w r 1971 osiągnięto tylko:

 • warsztatów rzemieślniczych - 592 -
 • zatrudnienie - 1000 osób
 • w tym uczniów - 223 osób.

Do wykonania planu rocznego zabrakło zatym:

 • warsztatów  - 65 -
 • w zatrudnieniu 132 osoby
 • w tym uczniów  48 osób
 • Wartość usług wykonano w 100%.

W r 1971 liczba warsztatów, zatrudnienia i uczniów zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu w 1970:

 • w warsztatach – 50 (netto)
 • w zatrudnieniu – 87 osób (netto)
 • w uczniach – 36 osób (netto).

W r 1971 przybyło ogółem nowych warsztatów 33, a w tym samym czasie ubyło 83 warsztaty i to z następujących przyczyn:

 • z powodu przejścia na rentę i podeszłego wieku 18 warsztów
 • z powodu śmierci 5 warsztów
 • z powodu wyjazdu za granicę 12 warsztów
 • z powodu wyjazdu do innych powiatów 9 warsztów
 • z powodu przejścia do uspołecznionych zakł. Pracy 14 warsztów
 • z powodu zmiany zawodu 2 warsztów
 • z powodu braku pracownika (wdowa) 1 warsztów
 • z powodu braku zamówień i nierent. 6 warsztów
 • z powodu braku zgody pracodawcy 4 warsztów
 • z powodu wychowywania małych dzieci 2 warsztów
 • z powodu pobytu w więzieniu 1 warsztów
 • z powodu braku czasu nadmiar pracy w zakł. 1 warsztów

Wśród zlikwidowanych w r 1971 – 83 zakładów rzem. było 81 zakładów usługowych oraz 1 zakład produkcyjny.
Zatwierdzony program rozwoju rzemiosła raciborskiego przez Prez. W.R.N. Na r 1972 przewiduje:
zakładów rzem. 642 w tym w mieście Raciborzu 204, a w powiecie raciborskim 438
zatrudnienie 1110 osób
w tym uczniów 258 osób
wartość usług rzem. 63.700 tys. zł
w tym usług dla ludności 41.300 tys. zł.
Natomiast na koniec 1975 r. program ten przewiduje wzrost:
zakładów rzem. do 737 w tym w m. Racibórz 234 a w powiat. 503 zakł. czyli wzrost o 25 %  w stosunku do r 1971
zatrudnienie do 1367 osób, czyli wzrost o 37% w stos. do r 1971
w tym uczniów do 352 osób czyli wzrost o 58% w stos. do r 1971
wartość usług ogółem do 106800 tys. zł rocznie czyli wzrost o 83% w stosunku do r 1971
w tym usług dla ludności i rolnictwa do 82900 tys. zł. Czyli wzrost o 185% w stosunku do roku 1971.

Zadania swoje rzemiosło raciborskie będzie realizować przez:

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • zwiększenie liczby uczniów o 58%
 • budownictwo nowych lokali użytkowych i organizowanie własnej sieci handlowej
 • pomoc w ujawnianiu i legalizacji podziemia gospodarczego
 • pełne wykorzystanie mocy produkcyjnej i usługowej posiadanego parku maszynowego
 • wprowadzenie postępu technicznego w zakład. Rzem   

W dniu 8 czerwca 1972 r. Sejm P.R.L. uchwalił 2 ustawy dotyczące rzemiosła  a mianowicie:
ustawę o wykonywaniu i organizacji rzemiosła
ustawę o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników.
Ustawa o wykonywaniu rzemiosła i organizacji rzemieślniczych zastąpiła dotychczasowe prawo przemysłowe i ustawę o zezwoleniach a przede wszystkim spowodowała integrację organizacji rzemieślniczych na szczeblu centralnym i wojewódzkim. Według tej ustawy do dnia 31 grudnia 1972 r. ma zastąpić połączenie Związku Izb Rzemieślniczych, Centralnego Związku Rzem. Spóldz. Zaopatrzenia i Zbytu, Ogólnopolskiego Zrzeszenia Prywatnych Wytwórców,  Ogólnopolskiego Zrzeszenia Prywatnych Usług Młynarskich i Rolniczych w jedną organizację pod nazwą Centralny Związek Rzemiosła.

Na szczeblu wojewódzkim integracja taka powinna nastąpić do dnia 31 marca 1973 r.
W związku z tym odbył się w dniu 2.10.1972 r. Powiatowy Zjazd Rzemiosła w Raciborzu , na którym wybrano 11 delegatów, którzy wezmą udział w Zjeździe Wojewódzkim Rzemiosła w Opolu, gdzie zostaną wybrani delegaci na Zjazd Krajowy Rzemiosła.

Na Zjeździe Powiatowym Rzemiosła w dniu 2.10.72 r. wybrano delegatami:

 1. kol. Bożek Konrad stolarz z Tworkowa
 2. kol. Forreiter Eryk stolarz z Raciborza   
 3. kol. Huka Jerzy optyk z Raciborza
 4. kol. Kowalczyk Maria krawcowa z Raciborza
 5. kol. Matuszek Jan murarz z Krzyżanowic
 6. kol. Okrent Robert piekarz z Nędzy
 7. kol. Pawlik Ginter betoniarz z Bieńkowic
 8. kol. Riemel Antoni malarz z Krzanowic
 9. kol. Robenek Alojzy inst. elektr. z Samborowic
 10. kol. Sobota Jan zdun z Raciborza
 11. kol. Stochmiałek Piotr inst. sanit. z Raciborza

Na Zjeździe Wojewódzkim Rzemiosła odbytym w dniu 18 listopada 1972 r. wybrano 14 Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Centralnego  Związku Rzemiosła wśród których znajdował się i przedstawiciel rzemiosła raciborskiego kol. Stochmiałek Piotr  instalator sanitarny z Raciborza.

W dniach od  14 - 15 grudnia 1972 r. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Centralnego Związku Rzemiosła na którym powołano do życia Centralny Związek Rzemiosła, uchwalono nowy statut oraz wybrano nowe władze C.Z.R. i tak:
Radę C.Z.R.z prezesem Rady Stanisławem Lenczewskim
Zarząd C.Z.R. Z Prezesem Zarządu Leonardem Hohensee

W roku 1972 rzemiosło raciborskie wpłaciło na Społ. Fundusz Budowy Szkół i Internatów 79156 zł czyli 111% planu, który wynosił 71.000 zł. Ponadto rzemiosło raciborskie wykonało w r 1972 różnych czynów społecznych na rzecz szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia itp. na sumę 34.614 zł.

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij