opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"To, co jest za tobą i to, co jest przed tobą, blednie w porównaniu do tego, co tkwi w tobie"


1971

W dniu 25 lutego 1971 r. Zarząd Cechu R.R. w Raciborzu dokonał podsumowania osiągnięć rzemiosła raciborskiego w minionej 5 latce (1966 -1970 r.). Z podsumowania tego wynika, że: stan warsztatów rzemieślniczych na naszym terenie w dniu 31 grudnia 1965 r. wynosił 527, a stan warsztatów rzem. na dzień 31.XII.70 r. wynosił 642.

W okresie minionej 5 latki przybyło ogółem 366 warsztatów, a ubyło 251 warsztatów, czyli stan efektywnego przyrostu wynosił w 5 latce 115 warsztatów rzemieślniczych.

W  okresie minionej 5 latki najwyższy stan warsztatów rzemieślniczych mieliśmy w dniu 31. XII. 1969 r. bo 647 warsztatów.

Na ubytek warsztatów rzemieślniczych w latach 1966 – 1970 złożyły się następujące przyczyny:

 • 93 warsztaty zlikwidowali rzem., którzy po wykorzystaniu 2 letnich zwolnień od podatku przeszli do uspołeczn. zakładów,
 • 48 warsztatów zlikwidowano z powodu choroby rzem.
 • 26 warsztatów zlikwidowano z powodu wyjazdu rzem. na inny teren
 • 31 warsztatów zlikwidowano z powodu przejścia rzem. na rentę
 • 22 warsztatów zlikwidowano z powodu śmierci właścicieli w – tów
 • 10 warsztatów zlikwidowano z powodu zmiany zawodu przez rzem.
 • 9 warsztatów zlikwidowano z powodu wyjazdu rzem. za granicę
 • 8 warsztatów zlikwidowano z powodu nadmiernych podatków
 • 1 warsztatów zlikwidowano z powodu posadzenia rzem. w areszcie
 • 1 warsztatów zlikwidowano z powodu nałogowego alkoholizmu rzem.
 • 2 warsztatów zlikwidowano z powodu nierentowności.

Zanotowany spadek warsztatów rzemieślniczych w r 1970 o -5 netto i sygnalizowany dalszy spadek zakładów rzemieślniczych w r 1971 jedt spowodowany następującymi przyczynami:
zakazem “styku” rzemiosła z gospodarką uspołeczn., trudnościami w zaopatrzeniu rzemiosła w surowce zwłaszcza w grupie rzem. budowlanych, wyjazdem rzemieślników na stałe za granicę, ograniczeniami rzemiosła w przerobie własnych surowców dla gospodarki uspołeczn. do 5 tys. zł

Na r 1971 plany perspektywistyczne przewidują dalszy wzrost warsztatów rzemieślniczych o 28  (w tym w mieście Raciborzu wzrost o 13 warsztatów).Uwzględniając już obecne trudności należy się liczyć, że plan ten będzie bardzo trudno wykonać. W dniu 27 kwietnia 1971 r. odbyły się w Cechu raciborskim wybory nowych Władz Cechu na następna 3 letnią kadencję.
Do Władz Cechu wybrano następujących kol.kol. rzemieślników:
do Zarządu Cechu:

 • kol. Antos Franciszka mistrza piekarskiego z Raciborza jako Starszego Cechu
 • kol. Jasny Franciszka fotografa z Raciborza jako Podst. Cechu
 • kol. Stochmiałka Piotra mistrza instal. Sanit. z Raciborza jako Skarbnika
 • kol. Derwisz Marię mistrza modniarstwa jako Czł. Zarządu Cechu
 • kol. Rymer Ernesta mistrza ślusarskiego jako Czł. Zarządu Cechu
 • kol. Łopacz Franciszka mistrza stolarskiego jako Czł. Zarządu Cechu
 • kol. Robenek Alojzego mistrza inst. elektr. jako Czł. Zarządu Cechu
 • kol. Birnasz Erwina mistrza murarskiego jako Z – cę Czł. Zarządu
 • kol. Sobota Jana mistrza zduńskiego jako Czł. Zarządu Cechu
 • kol. Kowalczyk Marię mistrza kraw. Dam. jako Czł. Zarządu Cechu

Komisji Rewizyjnej wybrano:

 • kol. Okręta Roberta mistrza piekarskiego jako Przew. K.R.
 • kol. Grębowicz Martę mistrza fryzjerskiego jako Z – cę Przew. K.R.
 • kol. Krauzego Franciszka mistrza elektrom. jako Czł. K.R.
 • Kojzar Rumolda mistrza tapicera jako Z – cę Czł. K.R.
 • Kol. Szczukę Konrada mistrzablacharski jako Z – cę Czł. K.R.

Do Sądu Cechowego wybrano:

 • kol. Paletę Alojzego mistrza kraw. jako Przewodniczącego S.C.
 • kol. Sochę Alojzego mistrza kowalskiego jako Czł. S.C.
 • kol. Rosinę Adolfa mistrza rymarskiego jako Czł. S.C.
 • kol. Łamaczka Pawła mistrza stolarskiego Czł. S.C.
 • kol. Forreiter Eryka mistrza stolarskiego jako Z – ca Przewodn.
 • kol. Palowskiego Norberta mistrza kowalskiego jako Z – cę Czł. S.C.
 • kol. Pientkę Antoniego mistrza betoniars. jako Z – cę Czł. S.C.

Dla uaktywnienia życia kulturalno – oświatowego w Cechu powołano w dniu 6 maja br. Komisję KO w składzie:

 • kol. Łopacz Franciszek - Przew. Kom.
 • kol. Kojzar Alojzy - Czł. Kom.
 • kol. Stępień Jadwiga - Czł. Kom.
 • kol. Hanczuch Błażej - Czł. Kom.
 • kol. Kowalczyk Maria - Czł. Kom.
 • kol. Grzesik Stanisław - Czł. Kom.
 • kol. Zontag Maria - Czł. Kom.

 

Trudności napotkane na drodze rozwoju rzemiosła były w r 1971 przedmiotem narad Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych i Partii w dniu 25.V.1971 oraz Egzekutywy K.P. PZPR w dniu 9 VI 1971 r. Wynikiem tych narad były podjęte następujące wnioski:

 • Wydziały Przem. Handlu i Usług skoordynują działalność w zakresie planowania rozwoju usług tak na terenie miasta i powiatu raciborskiego pomiędzy resortowymi Wydziałami PMRN i PPRN, Zarządem Cechu a Rzem. Spółdz. Zaop. i Zbytu w Raciborzu.
 • Należy wychodzić naprzeciw potrzebom rzemieślników szczególnie w takich branżach jak elektromechanika, radiowo – telewizyjnej, gospodarstwa domowego.
 • Wykorzystać w szerokim zakresie rewindykacje lokali użytkowych i przydzielać je rzemiosłu.
 • Rzem. Sp. Z. i Zbytu winna zwiększyć zaopatrzenie rzemiosła w surowce.

W dniu 5 września 1971 r. rzemiosło raciborskie wzięło udział w Centralnych Dożynkach w Opolu, prezentując na nich swoje usługi i produkcję na 6 stanowiskach a mianowicie:

 • Kol. Zymła Ryszard piekarz z Żerdzin urządził stoisko piekarn.
 • Kol. Socha Alojzy kowal z Bieńkowic urządził stoiskokowalskie
 • kol. Rosina Adolf rymarz z Bieńkowic urządził stoisko rymarskie
 • kol. Krause Franciszek elektrom. z Raciborza urządził stoisko elektromech.
 • Kol. Lipka Marian ślusarz z Raciborz urządził stoisko usług ślusarsk.
 • Kol. Słowik Wilhelm garncarz z Raciborz urządził stoisko ceram. szlachetn.

Udział rzemiosła raciborskiego w Święcie Plonów oceniono jako b. dobry i pożyteczny.

W okresie czasu  od 4.10.1971 do 26.10.71 Cech zorganizował 7 spotkań rzemiosła  w m. Raciborzu i w poszczególnych gromadach, gdzie przedyskutowano “wytyczne” KC. PZPR   na VI Zjazd Partii. W dyskusji na spotkaniach zabrało głos 52 rzemieślników i wysunięto 47 różnych wniosków dotyczących:

 • rozszerzeniu usług ZUS dla rzemiosła (12 wniosków)
 • niewłaściwej polityki podatkowej wobec rzem. (6 wniosków)
 • perspektyw rozwojowych rzemiosła (3 wniosków)
 • zmiany definicji usług dla ludności (5 wniosków)
 • szkolenia młodzieży, lokali użytkowych itp.
 • poprawy zaopatrzenia rzem. w surowce (18 wniosków).

 

Rok 1971 był niepomyślny dla rozwoju rzemiosła raciborskiego. W roku 1971 przybyło nowych warsztatów rzem. 33 alw w tym samym czasie ubyło 83 warsztaty rzemieślnicze, tak że ubytek netto wynosił 50 warsztatów rzem. Spadła również liczba zatrudnionych w rzemiośle o 87 osób netto a liczba uczniów o 36 osób netto. W rezultacie spadku ilości warsztatów spadła i wielkość obrotów rzemiosła w r 1971 o -1.974 tys. Zł w tym z usług dla ludności o zł. 1.879 tys.

Oprócz czynności gospodarczych organizacja cechowa prowadziła w r 1971 i akcję socjalną w ramach której 37 rzemieślników i uczniów otrzymało bezzwrotne zapomogi pieniężne  w sumie 99.600 zł.

Mimo trudności rzemiosło raciborskie w r 1971 wpłaciło na Sp. Fund. Bud. Szkół i Internatów sumę zł. 78.488 zł czyli 109% planu oraz dodatkowo sumę zł 12.540 zebraną od rolników rzemieślników. Natomiast różnych czynów społecznych z okazji VI Zjazdu PZPR wykonano na sumę zł. 58.586 z czego na budowę pomnika “Matki Polki” w Raciborzu wpłacono 16.650 zł a na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie wpłacono 15.650 zł.

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij