opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
O Cechu
Pliki do pobrania
"Kto patrzy tylko na zewnątrz, śni, Kto zwraca się ku swojemu wnętrzu, budzi się."
Carl Gustav Jung


Porozumienie

POROZUMIENIE

zawarte w Wodzisławiu Śląskim w dniu 9 maja 2011 roku pomiędzy:

 1. Forum Firm Miasta Radlin z siedzibą przy ul. Rymera 15/3, 44-310 Radlin, reprezentowanym przez:
  1. Pana Tomasza Brzozę – Prezesa Zarządu
  2. Pana Bronisława Kostaniuka – Wiceprezesa Zarządu
 2. Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ul. Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śląski, reprezentowaną przez:
  1. Pana Mariana Oślizło - Prezesa Zarządu
  2. Pana Jana Porembskiego – Wiceprezesa Zarządu
 3. Raciborską Izbą Gospodarczą z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz,reprezentowaną przez:
  1. Pana Stanisława Biel – Prezesa Zarządu
  2. Pana Henryka Straszaka – Członka Zarządu
 4. Żorską Izbą Gospodarczą z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory, reprezentowaną przez:
  1. Pana Andrzeja Zabieglińskiego – Prezesa Zarządu
  2. Pana Alojzego Gamonia – Wiceprezesa Zarządu

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

W trosce o zrównoważony udział w życiu gospodarczym Kraju
oraz chęć zagwarantowania stabilnego rozwoju przedsiębiorczości,
organizacje gospodarcze poszukują pogłębionej współpracy
z różnymi środowiskami na rzecz swoich Członków.
Brak innych – systemowych rozwiązań satysfakcjonujących środowiska gospodarcze,
powoduje zbliżanie się samorządów gospodarczych w celu zapewnienia
szerszego, silniejszego dostępu do wyrażania stanowisk,
opinii dotyczących działań podejmowanych w subregionie, województwie oraz kraju.
Niniejsze Porozumienie jest otwarte zarówno na inicjatywy wewnętrzne swoich Członków,
jak i działania innych izb gospodarczych
oraz organizacji i stowarzyszeń skupiających rzemieślników lub przedsiębiorców.

§ 1

Strony zawierają niniejsze Porozumienie dla realizacji następujących głównych celów:

 • podejmowanie wspólnych inicjatyw w kontaktach z organami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami w sprawach związanych z celami statutowymi każdej ze Stron,
 • tworzenie pozytywnego lobbingu gospodarczego ukierunkowanego na rozwój regionu i miejscowych podmiotów gospodarczych,
 • inspirowanie działań samorządowych w kierunku pozyskiwania środków unijnych na inwestycje proekologiczne i gospodarcze oraz na tworzenie zaplecza dla MŚP celem wzmocnienia samorządu gospodarczego w regionie,
 • podejmowanie wspólnych skoordynowanych działań w opiniowaniu przedsięwzięć gospodarczych inicjowanych przez władze samorządowe i centralne,
 • bieżąca wymiana opinii i informacji między uczestnikami Porozumienia w celu zaspokajania potrzeb podmiotów gospodarczych,
 • organizowanie szkoleń, konferencji, kursów oraz realizowanie wspólnych projektów,
 • współpraca gospodarcza w układzie transgranicznym i międzynarodowym,
 • podejmowanie działań na rzecz wejścia w życie ustawy o samorządzie gospodarczym.

§ 2

 1. Strony ustalają, że w ramach niniejszego Porozumienia będą występować pod nazwą "Śląskie Partnerstwo Gospodarcze".
 2. Strony upoważniają do wyrażania w ich imieniu na zewnątrz tylko stanowiska wspólnie wypracowanego.
 3. Każda ze Stron ma prawo występować odrębnie jako podmiot samodzielny.

§ 3

 1. Uczestnictwo w "Śląskim Partnerstwie Gospodarczym" jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. "Śląskie Partnerstwo Gospodarcze" jest otwarte na nowych uczestników za zgodą dotychczasowych Członków.
 3. Spotkania uczestników "Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego" będą odbywać się na naprzemiennie u poszczególnych Członków według ustalonego harmonogramu.

§ 4

Uczestnictwo w "Śląskim Partnerstwie Gospodarczym" może być wypowiedziane przez każdą ze Stron w każdym czasie.

§ 5

Porozumienie niniejsze zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Przydatne linki
© 2022 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij