opcje baza firm mapa strony newsletter
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera
a będziesz na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami oraz z najświeższymi promocjami w naszym biurze rachunkowym.
wyslij
Nowości
Pliki do pobrania
"Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie"


Nowości
0
21.05 kategoria: new
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu

które odbędzie się dnia 08 czerwca 2010r. w sali Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu ul. Wileńska 3
o godz. 1000  - I - szy termin
o godz. 1030 - II - gi termin jako prawomocne bez względu na ilość obecnych   członków

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO  ZGROMADZENIA

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Powołanie Prezydium w składzie:
    - Przewodniczący  
    - Zastępca Przewodniczącego
    - Sekretarz
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdania z wykonania uchwał.
6.Wybór komisji :
   a) mandatowo – skrutacyjnej
   b) porozumiewawczej
   c) uchwał  i wniosków
7.Informacja z działalności organów statutowych:
   - Sprawozdanie Zarządu Cechu
   - Sprawozdanie finansowe
   - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium
   - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r.
   - przeznaczenia zysku netto za 2009r. na zwiększenie funduszu statutowego
   - zmiany statutu
   - wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej
10.Wybór statutowych organów Cechu.
   - Starszego Cechu
   - Zarządu
   - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
   - Członków Komisji Rewizyjnej
   - Przewodniczącego Sądu Cechowego
   - Członków Sądu Cechowego
11. Uchwalenie planu finansowego na 2010r.
12. Nadanie tytułu „Honorowego Starszego Cechu” i „Honorowego Członka Cechu”
13. Dyskusja i wolne wnioski.
14. Zakończenie.

Bilans i rachunek wyników, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wyłożone są do wglądu w biurze Cechu.

Przydatne linki
© 2021 Cech Racibórz - Portal Cechu Rzemiosł w Raciborzu
wykonanie: Margomedia Sp. z o.o.
Portal www.cechraciborz.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij